PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Żyto hybrydowe w żywieniu przeżuwaczy

Żyto jest typowym zbożem chlebowym, jest również surowcem do produkcji alkoholu etylowego. Jednak ziarno żyta jest przede wszystkim wykorzystywane w żywieniu zwierząt gospodarskich jako wartościowy składnik mieszanek treściwych.  Facebook Comments No related posts.

PRODUKCJA ROŚLINNA

Jak zapewnić dłuższą dostępność azotu w glebie?

Koniec zimy to ostatni moment na podjęcie decyzji dotyczących wyboru technologii wiosennego nawożenia ozimin i startowego planowanych upraw jarych. Ma to kluczowe znaczenie dla przyszłej kondycji plantacji, a w efekcie bezpośrednio przekłada się na wielkość i jakość plonowania. Najważniejsze z dokonywanych wyborów dotyczyć muszą nawożenia azotem. Facebook Comments No related posts.

TECHNIKA ROLNICZA

Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w 2019 r.

Tradycyjnie w styczniu ukazują się liczne podsumowania minionego roku. Dotyczy to także rynku maszyn rolniczych. W przypadku ciągników nie ma jednak powodów do radości – rok 2019 przyniósł jeszcze gorsze wyniki, niż poprzedni, a zarazem najsłabsze w ciągu ostatnich 10 lat. Facebook Comments No related posts.

EKONOMIA

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły. We wszystkich stacjach synoptycznych średnia temperatura okresu wegetacyjnego kwiecień-wrzesień była wyższa od normy nawet o 3,5ºC (zachodnia i centralna część Polski), tam odnotowano największe dodatnie odchylenie temperatury powietrza od wartości średnich. Facebook […]

INNE TEMATY
Facebook Comments