PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Żywienie prosiąt w okresie odsadzenia

Newralgicznym punktem w produkcji trzody chlewnej jest odsadzenie prosiąt od lochy. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest odpowiednia masa ciała w stosunku do wieku prosięcia – to jak dalej będziemy utrzymywać i żywić prosięta, determinuje wskaźniki produkcyjne tuczu. Facebook Comments No related posts.

PRODUKCJA ROŚLINNA

Jak odnowić zdegradowane użytki zielone

Odpowiedni skład botaniczny runi warunkuje uzyskanie wysokiej wartości pasz objętościowych z trwałych użytków zielonych. Trudności w uzyskaniu wartościowego składu botanicznego wynikają z małej stabilności zbiorowisk, lub niedostatecznego uwilgotnienia – w tym łąk grądowych, zasilanych przede wszystkim wodami opadowymi. Facebook Comments No related posts.

TECHNIKA ROLNICZA

Mc Hale – ciekawa propozycja owijarek

McHale jest firmą rodzinną, stworzoną przez braci Padraica i Martina McHale. Przez ostatnie 30 lat firma opracowała szeroką serię specjalistycznych maszyn rolniczych, koncentrując się przede wszystkim na prasach oraz owijarkach do bel okrągłych i kwadratowych z kiszonką oraz okrągłych bel siana i słomy. Facebook Comments No related posts.

EKONOMIA

Wybór odmiany ziemniaka – przeznaczenie ma znaczenie

Dobór odpowiedniej odmiany ziemniaków w zależności od ich przeznaczenia Polska plasuje się na czołowej pozycji w światowym rankingu pod względem powierzchni upraw ziemniaków. Kierunków ich wykorzystania znamy wiele. Ziemniaki w naszym kraju nadal stanowią podstawowy składnik obiadów oraz w dalszym ciągu stosowane są w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wykorzystywane są również wielokierunkowo przez przemysł przetwórczy – […]

INNE TEMATY
Facebook Comments