PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Wartość pokarmowa runi pastwiskowej – na podstawie liczby wartości użytkowej

Wypas pastwiskowy to najtańszy sposób żywienia przeżuwaczy. Liczne czynniki wpływają na zmianę jakości runi, a w konsekwencji również pasz poddanych procesom konserwacji. Zmiany wartości pokarmowej wynikające ze składu botanicznego runi, charakterystyki biologicznej i składu chemicznego poszczególnych gatunków, nawożenia i technik konserwacji runi oraz przebiegu konserwacji zielonki dostarczają wstępnych informacji o parametrach żywieniowych otrzymanej paszy. Jednakże […]

PRODUKCJA ROŚLINNA

Plonowanie kukurydzy w 2019 roku

Tegoroczne plony ziarna kukurydzy uzyskiwane przez rolników w zdecydowanej większości kraju były znacznie niższe niż w roku ubiegłym. Facebook Comments No related posts.

TECHNIKA ROLNICZA

Nagrody ASABE AE50 – rolnictwo

Koniec roku to także ogłoszenie laureatów nagród AE50 2020. Jest to konkurs organizowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Rolnictwa i Biologii (American Society of Agricultural and Biological Engineers, ASABE) co roku od 1986 r. Facebook Comments No related posts.

EKONOMIA

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły. We wszystkich stacjach synoptycznych średnia temperatura okresu wegetacyjnego kwiecień-wrzesień była wyższa od normy nawet o 3,5ºC (zachodnia i centralna część Polski), tam odnotowano największe dodatnie odchylenie temperatury powietrza od wartości średnich. Facebook […]

INNE TEMATY
Facebook Comments