PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Mikotoksyny

Mikotoksyny mogą znajdować się w większości pasz (kiszonka z kukurydzy, pasze treściwe, zboża, produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego). Zanieczyszczone mogą być ziarna zbóż pochodzące z własnych upraw, jak również zakupione pasze objętościowe i treściwe. Niewłaściwe warunki środowiskowe podczas wzrostu i dojrzewania zbóż oraz nieprawidłowe warunki przechowywania mogą zwiększyć poziom zanieczyszczenia pasz mikotoksynami. Na porażenie grzybami szczególnie […]

PRODUKCJA ROŚLINNA

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły. We wszystkich stacjach synoptycznych średnia temperatura okresu wegetacyjnego kwiecień-wrzesień była wyższa od normy nawet o 3,5ºC (zachodnia i centralna część Polski), tam odnotowano największe dodatnie odchylenie temperatury powietrza od wartości średnich. Facebook […]

TECHNIKA ROLNICZA

Konserwacja i przechowywanie maszyn rolniczych po sezonie

Po zakończeniu prac polowych warto zabezpieczyć i odpowiednio przechować sprzęt rolniczy co pozwoli znacznie przedłużyć jego żywotność. Nakłady ponoszone na zimową konserwację są niewielkim wydatkiem w perspektywie konieczności zakupu nowych części. Niektóre z maszyn użytkowane są bez przerwy przez cały rok, przez co muszą być konserwowane w trakcie ich używania, znaczna część parku maszynowego eksploatowana […]

EKONOMIA

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły. We wszystkich stacjach synoptycznych średnia temperatura okresu wegetacyjnego kwiecień-wrzesień była wyższa od normy nawet o 3,5ºC (zachodnia i centralna część Polski), tam odnotowano największe dodatnie odchylenie temperatury powietrza od wartości średnich. Facebook […]

Facebook Comments