PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Krajowe źródła białka w żywieniu zwierząt

Już od kilku lat zmagamy się z problemem zastąpienia soi krajowymi paszami białkowymi. Zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego miał obowiązywać od 2006 roku, jednakże z uwagi na pojawiające się protesty producentów zwierząt i przemysłu paszowego zdecydowano, że restrykcyjne prawo wejdzie w […]

PRODUKCJA ROŚLINNA

Jak zadbać o prawidłowy rozkład resztek pożniwnych?

Wielkimi krokami zbliżają się żniwa. Sprzątnięcie roślin z pola to dobra okazja, by odbudować wartość stanowiska i przygotować grunt pod uprawę roślin następczych poprzez wzmożenie procesu próchicotwórczego w glebie. Facebook Comments No related posts.

TECHNIKA ROLNICZA

Maszyny Roku 2019

Maszyna Roku to konkurs dla producentów maszyn, którego wyniki są ogłaszane zwykle pod koniec poprzedniego roku przy okazji dużych targów rolniczych. Ostatnia edycja nastąpiła jednak dopiero niedawno, 25 lutego na paryskich targach SIMA. Facebook Comments No related posts.

EKONOMIA

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły. We wszystkich stacjach synoptycznych średnia temperatura okresu wegetacyjnego kwiecień-wrzesień była wyższa od normy nawet o 3,5ºC (zachodnia i centralna część Polski), tam odnotowano największe dodatnie odchylenie temperatury powietrza od wartości średnich. Facebook […]

INNE TEMATY
Facebook Comments