Home Aktualności

Aktualności

Pomoc na refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF

Agencja udziela corocznie pomocy finansowej, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który w latach 2015-2018 prowadził, co najmniej przez rok, gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych […]

Udane Pałuckie Targi Rolne

XXI Pałuckie Targi Rolne, które odbyły się w dniach 19-20 sierpnia 2017 r. w Żninie nad Jeziorem Dużym Żnińskim – na dawnym cukrowniczym placu składowania buraków, to nie tylko maszyny, urządzenia, pasze, nawozy i zwierzęta. Prawdziwe interesy ubija się w cieniu drzew, w trakcie rozmów kuluarowych. Potwierdzają to rolnicy, którzy przyjeżdżają nawiązywać kontakty w dostawcami.