Home Artykuły

Artykuły

Synbiotyki w żywieniu trzody chlewnej

Zaburzenie równowagi mikroflory jelitowej prosiąt i warchlaków jest częstą przyczyną upadków. Wynikające z niej biegunki, choć nie zawsze kończą się śmiercią zwierzęcia, zaburzają wyrównanie wagowe miotu, co powoduje problemy przy karmieniu, dominację cięższych osobników, a na koniec tuczu również gorszy średni przyrost tucznika. Często nawracające biegunki to jeden z czynników mogących zaważyć na opłacalności produkcji

Substancje antyodżywcze obecne w paszach

Dobierając składniki paszy do potrzeb naszych zwierząt, zwracamy przede wszystkim uwagę na zawartość energii, białka i aminokwasów limitujących. Nie możemy jednak zapominać, że w skład popularnie używanych komponentów wchodzą też inne substancje – również te negatywne z punktu widzenia hodowcy. Dotyczy to szczególnie pasz roślinnych, które stanowią podstawę diety większości zwierząt gospodarskich.

WPŁYW MATERIAŁU SIEWNEGO KWALIFIKOWANEGO NA WIELKOŚĆ PLONU

Ilość możliwości poprawy prowadzonej produkcji roślinnej poprzez intensyfikację nawożenia i ochronę roślin wyczerpują się. Dlatego podkreśla się konieczność stosowania materiału siewnego o wysokiej jakości i zdrowotności. Warto przypomnieć, że materiał siewny jest odgrywającym kluczowe znaczenie środkiem produkcji roślinnej, ponieważ niczym nie można go zastąpić. Użycie materiału siewnego o optymalnej jakości stanowi pierwszy z niezbędnych warunków […]

Sadzeniaki ziemniaka – jaką odmianę wybrać?

DOBRA ODMIANA – WYSOKIE PLONY Polska ziemniakiem stoi! Dowodem tego jest systematyczny wzrost liczby uprawianych odmian ziemniaka. Należy podkreślić, że pomiędzy dostępnymi odmianami istnieje szereg różnic, które dotyczą potencjału plonotwórczego, wczesności i zawartości skrobi. Cechy jakości określające wartość kulinarną oraz morfologię bulw, kwalifikują odmianę jako nadającą się do bezpośredniego spożycia bądź do przerobu na produkty […]