Home Artykuły Ekonomia

Ekonomia

Wybór odmiany ziemniaka – przeznaczenie ma znaczenie

Dobór odpowiedniej odmiany ziemniaków w zależności od ich przeznaczenia Polska plasuje się na czołowej pozycji w światowym rankingu pod względem powierzchni upraw ziemniaków. Kierunków ich wykorzystania znamy wiele. Ziemniaki w naszym kraju nadal stanowią podstawowy składnik obiadów oraz w dalszym ciągu stosowane są w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wykorzystywane są również wielokierunkowo przez przemysł przetwórczy – […]

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW NA 2018 ROK

Młodzi rolnicy po raz kolejny w ramach PROW 2014-2020 będą mogli starać się o uzyskanie premii na rozwój posiadanego gospodarstwa. Wsparcie finansowe przyznawane jest w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dotyczy ono rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz przygotowania do sprzedaży wytwarzanych produktów rolnych. Maksymalna kwota pomocy, jaką młody rolnik może uzyskać, to […]

ZALETY GRUP PRODUCENCKICH W ROLNICTWIE

Gospodarstwa rolnicze w Polsce wyróżnia wielokierunkowość mająca wyraźny związek z niską konkurencyjnością na rynku. Na brak konkurencji oddziałuje przede wszystkim niska skala produkcji, a co się z tym wiąże – wysokie koszty wytwarzania oraz słaba jakość produktów. Taka sytuacja skłania do starań w kierunku znalezienia rozwiązań mogących pozytywnie wpłynąć na kondycję polskich gospodarstw. Jedną z […]

Sadzeniaki ziemniaka – jaką odmianę wybrać?

DOBRA ODMIANA – WYSOKIE PLONY Polska ziemniakiem stoi! Dowodem tego jest systematyczny wzrost liczby uprawianych odmian ziemniaka. Należy podkreślić, że pomiędzy dostępnymi odmianami istnieje szereg różnic, które dotyczą potencjału plonotwórczego, wczesności i zawartości skrobi. Cechy jakości określające wartość kulinarną oraz morfologię bulw, kwalifikują odmianę jako nadającą się do bezpośredniego spożycia bądź do przerobu na produkty […]