Home Artykuły Produkcja ekologiczna

Produkcja ekologiczna

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio powstała pod patronatem ministra rolnictwa. Jej głównym celem ma być między innymi podjęcie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności bio i podniesienie poziomu wiedzy konsumentów. Członkami założycielami Koalicji są przedstawiciele Carrefour Polska, Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia Ekołan.

CERTYFIKACJA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji zwierzęcej i roślinnej . Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, zapewnić właściwy dobrostan zwierząt, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy. Jest to system wpływający korzystnie na środowisko naturalne, co przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Nie ulega także wątpliwości, że rolnictwo […]

Zdrowe jak kozi ser i mleko

Kozie sery są utożsamiane ze zdrowym odżywianiem oraz ekologicznym podejściem do żywienia, co sprawia, że zainteresowanie konsumentów często zwraca się w kierunku mniejszych wytwórców, a co za tym idzie – marka takich gospodarstw rośnie w siłę. Zagrodowa produkcja serów kozich nie jest jeszcze w Polsce zbyt powszechna, ale rosnący popyt na tę kategorię zapewne sprawi, […]

Uprawa ekologiczna to ciężki kawałek chleba

Autor: Tomasz Kodłubański Południowa część gminy Domaniewice to prawdziwy raj dla producentów warzyw. Już za miejscowością Domaradzyn zaczynają się przepiękne zielone pola pokryte uprawami pomidorów, papryki i ogórków. To ‘zagłębie warzywne’ ma swoje centrum w miejscowościach Skaratki oraz Sapy gdzie usytuowanych jest najwięcej gospodarstw produkujących warzywa. Jednym z ciekawszych gospodarstw ekologicznych w tych okolicach produkujących […]