Home Artykuły Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca

Ostropest plamisty (Silybum marianum) w żywieniu zwierząt

Zwierzęta hodowlane borykają się z dużym obciążeniem organizmu poprzez żywienie paszami wysokoenergetycznymi i wysokobiałkowymi, intensywny cykl hodowlany oraz stosowaną antybiotykoterapię. Zaburzenia funkcjonowania wątroby, sprzyjające wystąpieniu syndromu tłuszczowego zwyrodnienia wątroby, wielokrotnie prowadzą do skrócenia okresu użytkowania zwierzęcia. W celu wydłużenia okresu użytkowania warto wspomóc organizm zwierzęcia w składniki wspomagające regulację czynności wątroby oraz trzustki.

Młóto browarniane w żywieniu bydła

Młóto browarniane, tak jak inne produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, jeszcze do niedawna uważano za problematyczny “odpad”, który nie posiada zastosowania. Analizy chemiczne oraz badania wykazały jednak, że młóto browarniane jest pełnowartościowym komponentem paszowym o wysokiej zawartości białka, obniżającym koszty produkcji mleka i mięsa. 

Krajowe źródła białka w żywieniu zwierząt

Już od kilku lat zmagamy się z problemem zastąpienia soi krajowymi paszami białkowymi. Zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego miał obowiązywać od 2006 roku, jednakże z uwagi na pojawiające się protesty producentów zwierząt i przemysłu paszowego zdecydowano, że restrykcyjne prawo wejdzie w […]

Metody obróbki pasz

W celu zwiększenia strawności, przyswajalności i bezpieczeństwa skarmianych materiałów paszowych w wielu przypadkach należy je poddać procesom obróbki. Rozdrobnienie, nawilżanie, gotowanie, amoniakowanie, suszenie i zakiszanie to najpopularniejsze metody obróbki pasz, które mogą być stosowane bezpośrednio w gospodarstwie.