Bydło

Młóto browarniane w żywieniu bydła

Młóto browarniane, tak jak inne produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, jeszcze do niedawna uważano za problematyczny “odpad”, który nie posiada zastosowania. Analizy chemiczne oraz badania wykazały jednak, że młóto browarniane jest pełnowartościowym komponentem paszowym o wysokiej zawartości białka, obniżającym koszty produkcji mleka i mięsa. 

Metody oceny jakości kiszonki – ocena organoleptyczna

Wzrost wydajności krów mlecznych wymaga od hodowcy szczególnej kontroli procesu sporządzania kiszonki, jakości zadawanych pasz, znajomości ich wartości pokarmowej oraz bilansowania skarmianych pasz. Krowy o wysokiej wydajności mlecznej są najbardziej narażone na niedostateczne pokrycie potrzeb żywieniowych, zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego, choroby metaboliczne oraz krótszy okres użytkowania.

Mocznik w żywieniu bydła

W żywieniu bydła mlecznego hodowcy często spotykają się z deficytem białkowym. Pokrycie zapotrzebowania na energię i białko wymaga największego wkładu finansowego, dlatego wielu hodowców decyduje się na  zastąpienie części białka surowego – mocznikiem. Mocznik i jego pochodne (związki azotowe niebiałkowe) to dodatki paszowe, które umożliwiają dokładne zbilansowanie dawki pokarmowej.

Zaburzenia trawienia u młodych przeżuwaczy

Trawienie i wchłanianie pokarmu u cieląt odbywa się podobnie jak u zwierząt monogastrycznych. Przez pierwsze tygodnie życia pobierane przez oseska mleko przedostaje się za pomocą rynienki przełykowej bezpośrednio do trawieńca. Rozwój przedżołądków następuje w pierwszych tygodniach życia. Jest on uwarunkowany pobieraniem paszy zawierającej duże ilości włókna surowego oraz przeszczepianiem drobnoustrojów, pochodzących z otoczenia, paszy oraz […]

Fermentacja węglowodanów w żwaczu

Głównym źródłem energii dla przeżuwaczy są węglowodany pasz roślinnych, tym samym są one jednym z czynników limitujących produkcyjność krów. Efektywność wykorzystania energii z pasz roślinnych zależy od procesów fermentacyjnych zachodzących w żwaczu, budowy chemicznej węglowodanów oraz składu mikroflory żwacza.

Znaczenie składników mineralnych w diecie zwierząt gospodarskich – Sód w diecie krów mlecznych

Podstawą żywienia krów mlecznych, jest odpowiednie zbilansowanie dawki pokarmowej. Dawka pokarmowa uzależniona jest od stanu fizjologicznego krowy. Ważnym czynnikiem jest zapewnienie utrzymania prawidłowych poziomów makroelementów – wapń (Ca), fosfor (P), sód (Na), potas (K), chlor (Cl), siarka (S), magnez (Mg) oraz mikroelementów – żelazo (Fe), miedź (Cu), mangan (Mn), cynk (Zn), kobalt (Co), jod (I) […]

Przyczyny utraty ciąży u krów

Poronienia powodują ogromne straty ekonomiczne w hodowli bydła. Poznanie czynników odpowiedzialnych za utratę ciąż u krów może pomóc choć częściowo uporać się z tym jakże kosztownym problemem. Zastosowanie w odpowiednim czasie metod zapobiegawczych (jeśli takowe istnieją) może mieć pozytywny wpływ na opłacalność prowadzonej produkcji.

Warunki uzyskania dopłat do ras zachowawczych bydła.

Celem ochrony ras zachowawczych zwierząt jest dążenie do utrzymania jak największej zmienności zasobów genetycznych oraz odtworzenie i stabilizacja cech genetycznych i fenotypowych u danej rasy. Dla ras zachowawczych bydła charakterystyczny jest brak wyspecjalizowania w jednym, mlecznym bądź mięsnym kierunku użytkowania, co przyczynia się do obniżenia opłacalności chowu.