Home Artykuły Produkcja zwierzęca Żywienie zwierząt

Żywienie zwierząt

Młóto browarniane w żywieniu bydła

Młóto browarniane, tak jak inne produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, jeszcze do niedawna uważano za problematyczny “odpad”, który nie posiada zastosowania. Analizy chemiczne oraz badania wykazały jednak, że młóto browarniane jest pełnowartościowym komponentem paszowym o wysokiej zawartości białka, obniżającym koszty produkcji mleka i mięsa. 

Krajowe źródła białka w żywieniu zwierząt

Już od kilku lat zmagamy się z problemem zastąpienia soi krajowymi paszami białkowymi. Zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego miał obowiązywać od 2006 roku, jednakże z uwagi na pojawiające się protesty producentów zwierząt i przemysłu paszowego zdecydowano, że restrykcyjne prawo wejdzie w […]

Metody obróbki pasz

W celu zwiększenia strawności, przyswajalności i bezpieczeństwa skarmianych materiałów paszowych w wielu przypadkach należy je poddać procesom obróbki. Rozdrobnienie, nawilżanie, gotowanie, amoniakowanie, suszenie i zakiszanie to najpopularniejsze metody obróbki pasz, które mogą być stosowane bezpośrednio w gospodarstwie.

Metody oceny jakości kiszonki – ocena organoleptyczna

Wzrost wydajności krów mlecznych wymaga od hodowcy szczególnej kontroli procesu sporządzania kiszonki, jakości zadawanych pasz, znajomości ich wartości pokarmowej oraz bilansowania skarmianych pasz. Krowy o wysokiej wydajności mlecznej są najbardziej narażone na niedostateczne pokrycie potrzeb żywieniowych, zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego, choroby metaboliczne oraz krótszy okres użytkowania.