Home Redakcja

Redakcja

Warunki środowiskowe i ich wpływ na wydajność i jakość mleka

Powszechnie znana jest teza, że w głównej mierze za wydajność i skład mleka odpowiedzialne jest żywienie krowy. Odpowiednio zbilansowana dawka pokarmowa, dostosowana do stanu fizjologicznego krowy, jej wieku, stadium laktacji  i potencjału produkcyjnego jest kluczem do uzyskania najwyższej wydajności i najlepszej jakości mleka. Ale czy samo żywienie wystarczy?

WYMAGANIA PRZYRODNICZO-ORGANIZACYJNE JĘCZMIENIA OZIMEGO

Jęczmień ozimy należy do grupy najczęściej uprawianych w Polsce zbóż. Jego plon przeznaczany jest na cele paszowe oraz browarne. Jęczmień ozimy wyróżnia się, na tle innych gatunków zbóż, specyficznymi wymaganiami przyrodniczo-organizacyjnymi dotyczącymi między innymi warunków klimatycznych oraz terminu i gęstości siewu.

TŁUSZCZE ROŚLINNE W ŻYWIENIU DROBIU

Tłuszcze znajdą się we wszystkich żywych organizmach. W roślinach występują głównie w nasionach i miąższu owoców.

JAK WZMOCNIĆ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY ŚWIŃ?

Układ odpornościowy świń zaczyna się rozwijać już we wczesnym etapie życia płodowego. Jest on niezwykle złożonym i wyspecjalizowanym systemem zorganizowanym w centralnych (grasica, szpik kostny) oraz obwodowych (węzły limfatyczne, śledziona, MALT, migdałki oraz układ odpornościowy skóry) narządach i tkankach. To właśnie w nich ma miejsce:

POLSKIE MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE Z GRANICĄ

Mleko krowie jest produktem powszechnie wytwarzanym na całym świecie. Do największych jego producentów zalicza się: Unię Europejską, Indie, Stany Zjednoczone, Rosję, Pakistan, Brazylię, Chiny, Ukrainę, Nową Zelandię.

Pomoc na refundację do 50 proc. wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF

Agencja udziela corocznie pomocy finansowej, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który w latach 2015-2018 prowadził, co najmniej przez rok, gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych […]

Jabłka trzeba zrywać a pracowników brakuje

Sezon zbioru jabłek trwa w najlepsze. Największym problemem jest znalezienie rwaczy do sadów.

Papryki i pomidorów będzie w tym roku mniej

W bieżącym sezonie  siewy warzyw do gruntu rozpoczęły się na ogół w terminie późniejszym w porównaniu do roku poprzedniego, z uwagi na niskie temperatury i nadmierne uwilgotnienie gleby występujące w wielu rejonach. Jedynie w południowo-zachodniej części kraju do siewów przystąpiono nieco wcześniej.

WYBRANE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PLONOWANIE PSZENICY OZIMEJ

Pszenica ozima uważana jest za najważniejsze pod względem gospodarczym zboże w Polsce. Wyróżnia się ona m.in. największym areałem uprawy, wysokim nawożeniem, zaawansowaną ochroną roślin. Ponadto pszenica ozima cechuje się największymi wymaganiami klimatycznymi, glebowymi, oraz agrotechnicznymi spośród gatunków zbóż uprawianych na terenie naszego kraju.

AMINOKWASY SYNTETYCZNE- DLACZEGO WARTO JE STOSOWAĆ W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ?

Poziom białka w diecie świń w znacznym zakresie oddziałuje na właściwy wzrost, rozwój i funkcjonowanie organizmu.