Home Redakcja

Redakcja

Copa i Cogeca ostrzegają ministrów rolnictwa przed cięciami w przyszłym budżecie WPR

Copa i Cogeca zwróciły uwagę na znaczenie silnej WPR, popartej silnym budżetem, dla stabilizacji dochodów gospodarstw i utrzymania żywotności obszarów wiejskich.

Fundusz Innowacji i Rozwoju

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w Polsce.

Opolagra 2018

W miniony weekend odbyły się jedne z ważniejszych regionalnych targów rolniczych w Polsce – Opolagra 2018. Impreza DLG Agrofood na lotnisku w Kamieniu Śląskim została zorganizowana już po raz piętnasty, a pokazowi maszyn rolniczych towarzyszyła Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego.

Zmiany w ustawie o ochronie roślin

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi trwają prace nad zastąpieniem obecnych przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin nowymi przepisami ustawowymi.

Eksport mięsa drobiowego z Polski nadal rośnie

Polska na tle pozostałych państw Unii Europejskiej jest znaczącym producentem mięsa i jest bez wątpienia jednym z największych eksporterów. Wywóz naszych rodzimych towarów gwałtownie wzrósł po tym jak polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Dziś Polska jest największym unijnym eksporterem drobiu, trzecim eksporterem wołowiny oraz piątym największym eksporterem mięsa wieprzowego.

Preparaty wiążące mikotoksyny

Stanowiące zagrożenie dla ludzi i zwierząt mykotoksyny zwykle przedostają się do organizmu drogą pokarmową. Do najważniejszych producentów mykotoksyn należą grzyby z rodzaju: Fusarium, Aspergillus i Penicillium. Powstawanie mikotoksyn jest naturalnym procesem metabolicznym grzybów pleśniowych, więc nie da się im całkowicie zapobiec. Oszacowano, że ok. 30% światowej produkcji ziarna zbóż jest nimi zainfekowana. Szczególnie wysoka temperatura […]

Propozycje pomocy w sytuacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej

26 stycznia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał do konsultacji projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Dokument i zawarte w nim przepisy stanowiły odpowiedź na postulaty środowisk rolniczych oczekujących udzielenia przez Rząd pomocy w rozwiązaniu problemów ekonomicznych znacznie utrudniających dalsze prowadzenie produkcji rolnej, z którymi borykają się niektórzy rolnicy. Dziś już […]

Ciągnik Roku 2019 – nominacje

Choć do jesieni jeszcze daleko, rywalizacja o prestiżowy tytuł Ciągnika Roku 2019 i towarzyszące mu nagrody już się rozpoczęła. Znane są już bowiem traktory nominowane do udziału w finale tego konkursu, który zostanie rozstrzygnięty podczas listopadowych targów EIMA International w Bolonii.

Wprowadzenie wymogu przedstawiania informacji o kraju pochodzenia ziemniaków na wszystkich etapach obrotu ziemniakami

Ziemniak (prawidłowa nazwa botaniczna to psianka ziemniak) jest gatunkiem byliny, należy do rodziny psiankowatych. Do Europy ziemniak został sprowadzony prosto z Ameryki Południowej, a dokładniej z Peru, około 8 tyś lat temu. Do Polski ziemniaki trafiły dzięki królowi Janowi III Sobieskiemu, który przysłał je królowej Marysieńce. Na większą skalę zaczęto je uprawiać w Polsce za […]

Projekt noweli ustawy Prawo wodne został przyjęty przez Rząd

W maju br. przyjęto projekt noweli ustawy Prawo wodne przedłożony przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw ma być odpowiedzią na problemy związane z interpretacją nowej ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1566 z późn. […]