Home Artykuły INTELIGENCJA ŚWIŃ
INTELIGENCJA ŚWIŃ

INTELIGENCJA ŚWIŃ

0
0

Chów fermowy stwarza zwierzętom warunki dalekie od naturalnych, przez co ich zachowanie także odbiega od tego, które wykazywałyby one w naturze. Ograniczona powierzchnia życiowa oraz brak możliwości nawiązywania dowolnych interakcji same w sobie powodują niemożliwość rozwinięcia cech charakterystycznych dla gatunku. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zachowanie jest wynikający z warunków stres. Brak konieczności poszukiwania pokarmu i wody wydaje się być pozytywnym aspektem chowu przemysłowego, jednakże także on przyczynia się do zubożenia zachowań zwierząt. Behawior świń w warunkach fermy jest powszechnie znany.  Jak jednak zachowują się świnie pozbawione pewnych ograniczeń, a więc w warunkach naturalnych lub będąc zwierzętami towarzyszącymi?

Zasadniczą sprawą, o której warto wspomnieć są wyniki badań wskazujące na to, że świnie należą do najinteligentniejszych zwierząt i pod tym względem ustępują im nawet psy.  Wyżej zostały ocenione tylko delfiny i naczelne, przy czym uznano, że pod względem umiejętności koncentracji świnie wypadają lepiej od szympansów. Zdolności poznawcze świń
są porównywalne do tych, jakie wykazują 3 letnie dzieci.

Na inteligencję świń wpływ ma ich umiejętność szybkiego uczenia się, ciekawość
w stosunku do otoczenia i dobra pamięć długotrwała. Inteligencja przejawia się między innymi w kształtowaniu się zachowań społecznych w stadzie. Świnie potrafią tworzyć mocne więzy, uczą się przy tym zachowań innych osobników i wykorzystują tą wiedzę współzawodnicząc między sobą np. w walce o pokarm.  Zwierzęta te ciągle komunikują się ze sobą. Zidentyfikowano ponad 20 rodzajów dźwięków wydawanych w zależności od różnych potrzeb świń i stanu w jakim się znajdują. Prosięta bardzo szybko uczą się znaczenia dźwięków wydawanych przez matkę i sygnalizujących porę karmienia. Podobnie szybko świnie trzymane w domu uczą się swojego imienia i przybiegają gdy są wołane.  Świnie posiadają bardzo dobra orientację w przestrzeni.  Potrafią wrócić do domu nawet jeżeli wymaga to pokonania dużego dystansu.

W sytuacjach stresowych, np. podczas ustalania hierarchii w stadzie świnie umieją sygnalizować swoją przewagę fizyczną by w ten sposób zniechęcić przeciwnika
i zminimalizować agresję. Poszczególne osobniki wykazują indywidualny charakter; mogą być bardziej żywiołowe i lubiące zabawę lub spokojniejsze. W sytuacjach niekorzystnych wykazują objawy depresyjne lub „obrażają się”. Na behawior wpływa też obserwacja i przejmowanie emocji oraz zachowań innych osobników w grupie.

Zdolności kognitywne pozwalają świniom np. na rozróżnienie lustra od okna. Wiedzą one,
że lustro pokazuje odbicie rzeczywistości. Podczas badania polegającego na pokazaniu jedzenia w lustrze, świnie nie szukały go z tyłu lustra, lecz rozumiały, że obraz pomaga im zlokalizować pożądany obiekt w przestrzeni pomieszczenia. Inne doświadczenie wykazało, że świnie potrafią zapamiętywać widziane wcześniej obrazy i wskazywać je na monitorze przy pomocy joysticka. Stwierdzono też, że mają one umiejętność rozpoznawania używanych do zabaw przedmiotów nawet po trzech latach od korzystania z nich.  W jednym z badań zauważono, że zwierzęta te zrozumiały związek przyczynowo-skutkowy między manipulowaniem urządzeniem regulującym temperaturę a ilością ciepła w pomieszczeniu i nauczyły się ustawiać je w taki sposób
by temperatura otoczenia była dla nich odpowiednia.

Z rozbudowanymi zdolnościami do uczenia się oraz obserwacji środowiska wiąże się potrzeba eksploracji otoczenia i doświadczania nowych bodźców. Świnie są więc z natury ciekawskie. Stwierdzono, że zachowania eksploracyjne występują już u bardzo młodych prosiąt
i nasilają się z wiekiem. Prosięta do 3 dnia życia poświęcają na nie około 11% doby, w wieku
od 4 do 21 dnia – około 30 %, a te mające powyżej 21 dni – około 52%. Świnie trzymane
w kojcach szybko zauważają wszystkie części wyposażenia, które mogą posłużyć do zabawy
i zostać przez nie zniszczone. Stąd potrzeba dostarczania innych przedmiotów, którymi będą się mogły zając bez szkody dla otoczenia. Zauważono, że z zabawek korzystają głównie osobniki stojące wyżej w hierarchii, a więc zdolne do większej agresji. Jak łatwo przewidzieć, gdy zwierzętom brakuje przedmiotów do zabawy i zaczynają się one nudzić, nasilają się zachowania agresywne. Zjawisko to jest powszechniejsze, gdy świnie utrzymywane są w systemie bezściełowym i pozbawione bodźców jakie daje im rycie w ściółce.

Istnieje pogląd, że zwierzęta urodzone w niewoli nie cierpią aż tak bardzo, ponieważ
nie znają innych warunków życia.  Czy jednak na pewno jest to prawda? Ich potrzeby psychiczne i zdolności poznawcze są takie same, jak u zwierząt trzymanych w domu
lub żyjących w stanie wolnym. Dlatego warto postarać się o stworzenie na fermie możliwie dogodnych warunków.  Dobrostan wpłynie znacząco na zdrowotność, co nie pozostanie bez znaczenie dla poziomu korzyści z hodowli.

Autor: Anna Balakowska

Facebook Comments