Home Aktualności Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio
Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio

0
0

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio powstała pod patronatem ministra rolnictwa. Jej głównym celem ma być między innymi podjęcie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności bio i podniesienie poziomu wiedzy konsumentów. Członkami założycielami Koalicji są przedstawiciele Carrefour Polska, Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia Ekołan.

Obecnie zauważalny jest się regres w produkcji żywności ekologicznej. Według danych szacunkowych wielkość powierzchni upraw ekologicznych w Polsce systematycznie spada. W dniu dzisiejszym wynosi ona ok. 500 tys. hektarów. Regres w tej kwestii nie ma wpływu na spadek zainteresowania żywnością bio, wręcz przeciwnie. Tempo sprzedaży artykułów spożywczych segmentu bio jest na bardzo wysokim poziomie. Jest to możliwe za sprawą zwiększonego importu. Zdaniem Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio producenci żywności ekologicznej stanowią niszę na polskim rynku żywności. Niejednokrotnie mają do pokonania piętrzące się bariery strukturalne. Co więcej, aktualnie brak jest jakichkolwiek aktywnych działań adresowanych do uczestników rolnictwa bio, mimo, że zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznymi nie maleje. W ocenie koalicji niezbędne są działania wspierające rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne, również w świetle przyjętego latem br. rządowego Planu dla Wsi, w którym dużo mówi się o rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. Doradca w gabinecie politycznym ministra rolnictwa zapewnił, że resor rolnictwa pragnie w sposób kompleksowy zająć się kwestią rynku żywności ekologicznej. Jak zauważyła prof. dr hab. Ewy Rembiałkowskiej z Katedry Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa SGGW, polscy konsumenci poszukują zdrowej żywności, dlatego w pracach koalicji aktywnie uczestniczy środowisko naukowe.

Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej Krystyna Radkowska powiedziała, że istnieje ogromna potrzeba „promowania zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowania oraz edukowania konsumentów w zakresie podstawowych, praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych, w tym pod kątem ich krajowego i lokalnego pochodzenia”. Celem koalicji na najbliższy czas będzie opracowanie projektów w zakresie gospodarczym, handlowym, edukacyjnym, społecznym i zdrowotnym, dotyczących rozwoju rynku żywności bio oraz upowszechnienie wiedzy z tego zakresu wśród producentów, przetwórców, handlowców oraz konsumentów.

Autor; Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments