Home Aktualności Kontrola upraw na obecność GMO
Kontrola upraw na obecność GMO

Kontrola upraw na obecność GMO

0
0

Kontrola upraw na obecność GMO to obowiązek, jaki w ubiegłym roku powierzono Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Mowa jest o nim w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Wymieniony akt prawny wszedł w życie w 28 lipca 2018 roku, wtedy też zaczęły się prace nad przygotowaniem programu kontroli upraw, w którym Minister Środowiska, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określił szczegółowo: liczbę kontroli w poszczególnych województwach, kontrolowane gatunki roślin uprawnych i metodykę kontrolną.

Do tej pory Inspekcja sprawdzała, czy przestrzega się zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810, skontrolowano ponad 37 tys. gospodarstw. W trakcie tych badań wykonano blisko 12 tys. testów paskowych ELISA oraz 4 tys. badań laboratoryjnych. Ostatecznie nie wykazano, aby w Polsce stosowano materiał siewny GMO.

Ubiegłoroczną kontrolą objęto uprawy kukurydzy, rzepaku jarego, rzepaku ozimego oraz soi. Zbadano zarówno znajdujący się w obrocie materiał siewny (271 partii), jak i materiał roślinny. Kontrola 360 plantacji produkcyjnych w czwartym kwartale 2018 roku, została wykonana na plantacjach rzepaku ozimego.

Zebrane próby zostały przebadane laboratoryjnie pod kątem obecności GMO. Materiał siewny analizowano w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu, natomiast materiał roślinny w Centralnym Laboratorium GIORiN i w Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów IHAR-PIB Radzików

Wyniki analiz: zebrane próby były wolne od organizmów genetycznie modyfikowanych.

W 2019 roku kontrola materiału siewnego i roślinnego pod katem obecności GMO zostanie wykonana zgodnie z Programem Kontroli Upraw GMO na 2019 r., który przewiduje wykonanie maksymalnie 3 240 kontroli, z czego 5-15 proc. przeznaczonych jest na kontrole interwencyjne.

Podsumowując, sugeruje się, że zwiększona liczba kontroli wzmocni nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o nasiennictwie, rolnikom siejącym rośliny GMO grozi kara mająca stanowić 200 proc. wartości materiału siewnego oraz fizyczne zniszczenie uprawy na koszt właściciela.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments