Home Aktualności Kontrowersyjny projekt ustawy antyodorowej – nakazy, wyjątki, głosy sprzeciwu
Kontrowersyjny projekt ustawy antyodorowej – nakazy, wyjątki, głosy sprzeciwu

Kontrowersyjny projekt ustawy antyodorowej – nakazy, wyjątki, głosy sprzeciwu

0
0

Uciążliwość zapachowa ferm zajmujących się produkcją zwierzęcą to fakt. Liczba trafiających do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg na ten temat rośnie z roku na rok. Pomysłem na zmianę tego trendu mają być nowe przepisy, który zostały opisane w nowym projekcie ustawy antyodorowej.

Uciążliwość zapachowa to problem, który od kilku lat powracał do Rzecznika Praw Obywatelskich niczym bumerang. Przykładowo w 2018 roku liczba skarg dotyczących uciążliwości zapachowej, w kontekście wszystkich skarg z zakresu zanieczyszczenia powietrza wyniosła 2655 (79,3 proc.). Nie powinno to dziwić, bowiem odoranty w tym siarkowodór, amoniak, tlenek azotu, aldehydy, aminy, węglowodory aromatyczne, kwasy organiczne są bardziej niebezpieczne niż mogłoby się to wydawać. Osoby, które przez dłuższy czas są na nie narażone zmagają się z bólami głowy, problemami oddechowymi, nudnościami, podrażnieniem oczu, gardła, a nawet z depresją. Niestety źródłem wyżej wymienionych związków są między innymi gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt, a dokładnie pasza i odchody.

 

Rozwiązaniem problemu uciążliwości zapachowej gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej ma być ustawa antyodorowa, której projekt kilkanaście dni temu ujrzał światło dzienne.

 

Restrykcyjne zasady odległościowe

 

Projekt ustawy, o której mowa przewiduje, że:

  • gospodarstwa zajmujące się chowem lub hodowlą zwierząt w liczbie co najmniej 500 DJP będą musiały być oddalone od wymienionych w projekcie obiektów o co najmniej 500 metrów,
  • fermy zajmujące się chowem lub hodowlą zwierząt w liczbie co najmniej 210-500 DJP będą musiały być ulokowane odpowiednio w odległości od 210 do 500 m,
  • odległość ferm będzie ustalana względem budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, szpitali, gospodarstw agroturystycznych, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin.

 

Wyjątek od reguły

 

Zaprezentowana regulacja uwzględnia też wyjątek od restrykcyjnej zasady odległościowej. Jeśli właściciele wszystkich mieszkań, domów i gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na „chronionym” terenie wyrażą zgodę rolnicza działalność powodująca uciążliwość zapachową będzie mogła być prowadzona. Należy jednak podkreślić, że zgoda będzie musiała być wyrażana w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiąg wieczystych.

 

Głosy sprzeciwu

 

Jak można było się domyśleć zaproponowany projekt spotkał się z głosami sprzeciwu m.in. ze strony przedstawiciela Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Aleksander Dargiewicza, który powiedział – „Narzucenie minimalnej odległości hamuje odbudowę krajowego pogłowia trzody chlewnej i branż pokrewnych. Przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie, bez właściwego vacatio legis, oznaczać będzie wielomilionowe, nieodwracalne straty inwestorów realizujących projekty wg aktualnie obowiązującego prawa”.

 

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments