Home Aktualności KRUS poinformował o obowiązujących od 1 grudnia br. nowych kwotach przychodów
KRUS poinformował o obowiązujących od 1 grudnia br. nowych kwotach przychodów

KRUS poinformował o obowiązujących od 1 grudnia br. nowych kwotach przychodów

0
0

Wysokość emerytury i renty jest zmniejszana lub prawo do emerytury i renty ulega zawieszeniu w momencie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, za którą uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Regułę tę stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmienia się w tych samych odstępach czasu, tj. co trzy miesiące. Kwoty graniczne zmieniają się poczynając od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia danego roku kalendarzowego. Zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, tymczasem zawieszenie po przekroczeniu 130 proc.

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 13 listopada 2018 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, w trzecim kwartale tego roku wyniosło ono 4.580,20 zł. W porównaniu do przeciętego wynagrodzenia w II kwartale 2018 r. (4.521,08 zł) nastąpił wzrost tej wartości o 59,12 zł. W związku z tym od 1 grudnia 2018 r. aktywni zawodowo emeryci i renciści mogą dorobić więcej niż w okresie od 1 września do 30 listopada 2018 r. Poza tym, ogłoszenie przez Prezesa GUS wartości przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. pozwala na ustalenie granicznych kwot przychodu w całym 2018 r.

Zadecydowano, że z dniem 1 grudnia 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 3.206 zł 20 gr,
  • 130 proc. tego wynagrodzenia, 5.954 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie bądź zawieszenie emerytury lub renty poinformował Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z dnia 13 listopada 2018 r. w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments