Home Artykuły Metody obróbki pasz
Metody obróbki pasz

Metody obróbki pasz

0
0

W celu zwiększenia strawności, przyswajalności i bezpieczeństwa skarmianych materiałów paszowych w wielu przypadkach należy je poddać procesom obróbki. Rozdrobnienie, nawilżanie, gotowanie, amoniakowanie, suszenie i zakiszanie to najpopularniejsze metody obróbki pasz, które mogą być stosowane bezpośrednio w gospodarstwie.

Rozdrobnienie słomy, siana i zielonki w żywieniu zwierząt monogastrycznych zwiększa pobranie paszy, u zwierząt poligastrycznych rozmiar cząstek pasz objętościowych stymuluje przeżuwanie. Rozdrobnienie korzeni i bulw zmniejsza ryzyko zadławień, w żywieniu owiec i trzody chlewnej minimalizuje straty paszy. Znaczny udział pasz pylistych w dawce pokarmowej może doprowadzić do wymiotów oraz podrażnienia oczu lub układu oddechowego. Stosowanie nawilżania pasz pylistych i sypkich ułatwia skarmianie zwierząt (np. trzody chlewnej). Parowanie i gotowanie ziemniaków dezaktywuje inhibitory proteaz i solaninę oraz zwiększa strawność skrobi, stosowane jest również w przygotowaniu pasz dietetycznych dla wybranych lub słabych zwierząt. Suszenie i kiszenie należą do najpopularniejszych metod konserwacji materiału paszowego, umożliwiają długotrwałe przechowywanie pasz minimalizując ich psucie oraz straty składników pokarmowych. Amoniakowanie lub mocznikowanie zmiękcza słomę poprawiając jej smak, zwiększa strawność składników pokarmowych poprzez rozbicie kompleksu celulozowo – ligninowego, a dodany azot zwiększa wartość pokarmową takiej paszy.

Pośród przemysłowych metod przetwarzania pasz wyróżnić można metody mechaniczne, termiczne oraz mechaniczno – termiczne.

Metody mechaniczne to:

  • oczyszczanie poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń np. kamieni, kawałków szkła, gwoździ oraz wegetatywnych części roślin – łusek, cząstek słomy lub chwastów,
  • obłuszczanie, czyli usunięcie zewnętrznej, zdrewniałej warstwy ziaren,
  • gniecenie oraz śrutowanie, które polepsza strawność ziarna, zmniejszając jego straty.

Metody mechaniczne wpływają na zmniejszenie zawartości włókna surowego oraz zwiększenie koncentracji białka surowego i tłuszczu surowego, obniżenie lub wyeliminowanie substancji antyżywieniowych.

Do metod termicznych zalicza się:

  • suszenie,
  • prażenie,
  • tostowanie – ogrzewanie przy zastosowaniu suchego powietrza stosowane w obróbce roślin oleistych np. w celu ograniczenia lub eliminacji naturalnie występujących substancji antyżywieniowych.

Pośród metod mechaniczno – termicznych wyróżnić można:

  • granulowanie, czyli oddziaływanie na materiał paszowy w celu uzyskania właściwego rozmiaru cząstek i konsystencji pasz (modelowanie materiału paszowego w wyniku kompresji przez matrycę granulatora),
  • ekspandowanie – podgrzewanie wody zawartej we wnętrzu produktów roślinnych, która w wyniku parowania prowadzi do pęknięcia materiału,
  • ekstruzję, proces termiczny, w którym ogromne siły tarcia powodują pęknięcia struktur komórkowych podnosząc temperaturę i żelatynizując skrobię, a powstała masa kształtowana jest na nowo poprzez przepuszczenie przez specjalny otwór umieszczony na wylocie maszyny (granulacja),
  • mikronizację, zabieg obróbki termicznej polegający na poddawaniu pełnych lub wcześniej poddanych obróbce materiałów paszowych działaniu promieniowania podczerwieni.

Obróbka paszy poprzez zastosowanie metod mechaniczno – termicznych lub metod termicznymi umożliwia obniżenie wilgotności paszy, dezaktywację substancji antyżywieniowych, eliminację szkodników ziarna oraz obniżenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego materiału roślinnego.

Autor: Martyna Wilk

 

Facebook Comments