Home Artykuły Ocena oraz czynniki wpływające na jakość pasz
Ocena oraz czynniki wpływające na jakość pasz

Ocena oraz czynniki wpływające na jakość pasz

0
0

Jakość paszy jest czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na jej smakowitość oraz strawność, co przekłada się na zdrowie i wskaźniki produkcyjne zwierząt. Dobrej jakości pasza powinna dostarczać wszystkich składników pokarmowych.

Podczas oceny fizycznej paszy pod uwagę brane są wskaźniki jakościowe takie jak barwa, smak, zapach, wilgotność, rozdrobnienie, obecność szkodników, uszkodzenie lub zanieczyszczenie paszy. Wygląd składników pokarmowych paszy wiele mówi o ich jakości. Kolor jest wskaźnikiem dojrzałości materiału paszowego, dostarcza informacji o warunkach przechowywania oraz ewentualnej obecności toksyn. Każdy materiał paszowy posiada charakterystyczny zapach, odstępstwo od przyjętego wzorca powinno być sygnałem alarmowym. Zapach stęchły może wskazywać na zanieczyszczenie grzybowe, natomiast zapach ropy naftowej sugerować może nadmierne użycie fungicydów lub pestycydów. Smak jest charakterystyczny dla każdego komponentu, np. niespodziewana gorycz w ziarnie zbóż wskazywać może na obecność mykotoksyn. Do zanieczyszczeń fizycznych paszy zaliczyć można szkło, plastik, kamienie, owady, fragmenty metalu.

Ocena chemiczna paszy obejmuje analizy chemiczne, ocenę zawartości energii, jakości białka, zawartości substancji antyżywieniowych. Analizy chemiczne informują o podstawowym składzie pokarmowym analizowanej paszy, są niezbędne do bilansowania dawki pokarmowej (obejmują: suchą masę – SM, popiół surowy – PS, białko ogólne – BO, tłuszcz surowy – TS, włókno surowe – WS oraz związki azotowe niebiałkowe – ZAN). Dodatkowo oznacza się frakcje włókna NDF, ADF i ADL oraz energię brutto – EB, zawartość składników mineralnych, witamin, profil aminokwasów oraz kwasów tłuszczowych.

Zanieczyszczenie pasz objętościowych bakteriami Lysteria monocytogenes powodować może poronienia, zapalenie mózgu, zapalenia opon mózgowych oraz posocznicę. Zarodniki grzybów z rodzajów Aspergillus sp., Penicilium sp., Fusarium i Alternaria przyczyniają sie do powstawania grzybic. Toksyczne związki chemiczne produkowane przez grzyby negatywnie wpływają na zdrowotność i wskaźniki produkcyjne zwierząt. Skażenie mykotoksynami następuje już na polu, podczas przygotowywania lub przechowywania pasz. Grzyby polowe z rodzaju Fusarium produkują toksyny takie jak: deoksyniwalenol (DON), toksyna T2, zearalenn (ZON), fumonizyna B1 (FB1). Do mykotosyn produkowanych przez grzyby magazynowe (Aspergillus, Penicillium) zaliczyć możemy: aflatoksyne B1 (AFB1) oraz ochratoksyne A (OTA). Warto jest kontrolować poziom skażenia paszy toksynami.

Aby uzyskać dobrej jakości paszę z przechowywanego materiału należy przestrzegać kilku zasad: utrzymywać odpowiednią wilgotność, temperaturę oraz przepływ powietrza, unikać uszkodzenia aby zmniejszyć ryzyko skażenia grzybami oraz pleśnią, zabezpieczyć paszę przed dostępem owadów lub innych szkodników.

Autor: Mgr inż. Martyna WilkFacebook Comments