Home Artykuły OZONOWANIE JAKO SPOSÓB DEZYNFEKCJI KURNIKA
OZONOWANIE JAKO SPOSÓB DEZYNFEKCJI KURNIKA

OZONOWANIE JAKO SPOSÓB DEZYNFEKCJI KURNIKA

0
0

Dezynfekcja, razem z dezynsekcją i deratyzacją, ma za zadanie utrzymać we właściwym stanie higienicznym budynki inwentarskie. Warto jednak podkreślić, że znaczy ona więcej niż zwykłe posprzątanie kurnika. Okazuje się bowiem, że nie ma skutecznego zapobiegania chorobom drobiu bez prawidłowo przeprowadzonego odkażania kurnika przed wstawieniem ptaków, bez względu na system produkcji. Dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta gospodarskie to gwarancja sukcesu danej hodowli.

CZYM JEST DEZYNFEKCJA?

Należy jednak wyjaśnić, czym dokładnie jest dezynfekcja oraz przy pomocy jakich środków można ją przeprowadzić. Zabieg ten ma za zadanie zmniejszyć liczbę drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów, glonów, pleśni) do poziomu, który nie stanowi zagrożenia sanitarnego. Procesy dezynfekcji kurnika należy rozpocząć w chwili sprzedaży kurcząt. Zanim po odtransportowaniu ptaków z fermy przystąpi się do mycia pomieszczenia, trzeba wykonać zabieg dezynsekcji obiektu, w którym stwierdzono owady biegające, takie jak karaluchy, czarne chrząszcze ściółkowe. Przed przeprowadzeniem dezynfekcji zasadniczej należy pamiętać o usunięciu ściółki, resztek paszy, pajęczyn, kurzu, i innych zanieczyszczeń. Istotne jest także oczyszczanie sieci doprowadzającej wodę pitną. Kolejny etap to mycie i dezynfekcja na mokro ścian, sufitu, podłogi, sprzętów, na których zebrał się brud. Pozwala to usunąć nawet 80% patogenów. Wszystkie ruchome części np. automaty paszowe, linie paszowe należy zdemontować i czyścić oddzielnie. W celu poprawy efektywności mycia trzeba stosować odpowiednie preparaty mające właściwości silnego zmniejszania napięcia powierzchniowego i odtłuszczania. Kiedy myty obiekt wyschnie jest gotowy do wykonania dezynfekcji właściwej, nazywanej zasadniczą, która jest końcowym etapem opisanego procesu. Jest ona uwieńczeniem działań mających na celu całkowitą redukcję zarazków w pomieszczeniu, w którym będą przebywać ptaki. Niemniej jednak efektywna dezynfekcja nie jest możliwa bez poprzedzających ją czynności wstępnych.

Skuteczność dezynfekcji zależy od wielu czynników, wśród których na szczególną uwagę zasługują właściwości użytego środka dezynfekcyjnego. Na rynku jest bardzo wiele środków do dezynfekcji kurnika i chlewni. Po wykonaniu dezynfekcji, wywietrzeniu pomieszczeń można zastosować wygrzewanie posadzki i ścian lub wybielić ściany kurnika wapnem z dodatkiem (np. sody kaustycznej). Kiedy ściany wyschną a kurnik zostanie zaścielony – wykonuje się ozonowanie. Jest to zabieg, którego hodowcy nie powinni się obawiać. Ozon był używany jako czynnik dezynfekujący do dezynfekcji wody już w 1893 r., czyli 3 lata po tym jak W. Ohlmüller stwierdził jego bakteriobójcze właściwości.

CZYM JEST OZON?

Ozon (O3 tritlen) jest niebieskim gazem o specyficznej ostrej woni. Powstaje pod wpływem działania promieni UV oraz w trakcie wyładowań atmosferycznych. Posiada on gęstość większą od powietrza, dzięki czemu sprawdza się jako środek dezynfekujący zarówno powietrze, jak i wodę. Występuje w trzech stanach skupienia. Stały ozon topi się w temperaturze -192,7oC, temperatura wrzenia cieczy to -111,35oC, a gęstość gazu w temperaturze 0oC określono jako 2,144 g/dm3. Ozon blisko 10 razy lepiej rozpuszcza się w wodzie niż tlen. Jego cząsteczka jest nietrwała. Okres połowicznego rozkładu wynosi tylko 20-50 minut w powietrzu i 1-10 minut w wodzie.

JAK DZIAŁA OZON?

Zabieg z użyciem ozonu pozwala usunąć pozostałości po zastosowanych preparatach dezynfekujących, doskonale odkaża, likwiduje chorobotwórcze drobnoustroje pozostawiając obiekt sterylnym oraz przyjaznym dla młodych ptaków. Ozon utlenia kwasy tłuszczowe w błonie komórkowej bakterii, a po jej zniszczeniu utlenia makromolekuły w komórce. Zmiany te są nieodwracalne i prowadzą do śmierci bakterii. Oszacowano, że działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Co więcej, ozon w odpowiednim stężeniu dzięki swoim właściwościom utleniającym i penetrującym, jest w stanie częściowo lub całkowicie wyeliminować pleśniakowca lśniącego, ptaszyńca kurzego, roztocza, karaczany i nierzadko myszy.

Warto podkreślić, że siła dezynfekcji ozonu uzależniona jest od stężenia gazu i czasu ekspozycji. Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu ok. 13 μg/dm3. Duży wpływ na skuteczność biobójczą ozonu ma również wilgotność. Redukcja mikroorganizmów przy niskim stężeniu ozonu i wysokiej wilgotności jest większa niż w warunkach wysokiego stężenia ozonu i niskiej wilgotności. Przy stężeniu ozonu powyżej 1 ppm redukcja groźnych mikroorganizmów następuje po godzinie ekspozycji. Tymczasem przy niskim stężeniu ozonu 0.3 ppm oraz wilgotności względnej powietrza wynoszącej 60-75% redukcja mikroorganizmów następuje po 2-3 godzinach. Ozon w stężeniu 300 ppm i wyższym w ciągu kilku sekund skutecznie dezynfekuje powierzchnie z Escherichia coli i Staphylococcus aureus.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments