Home Aktualności PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH KUR NIOSEK NA 2018 R.
PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH KUR NIOSEK NA 2018 R.

PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA W STADACH KUR NIOSEK NA 2018 R.

0
0

Problem Salmonelli w Polsce nie maleje, wręcz przeciwnie, coraz częściej jest o nim mowa. Co więcej, coraz częściej o rozsiewanie Salmonelli oskarżana jest Polska, o czym świadczą alarmy napływające z różnych krajów do unijnego systemu wczesnego ostrzegania.

W Polsce o Salmonelli zrobiło się bardzo głośno dwa lata temu za sprawą skażonych jaj dystrybuowanych przez jedną z popularnych sieci marketów. Główny inspektor sanitarny opublikował nawet na swojej stronie numery serii, których należało się wystrzegać (bakteria została wykryta w dwóch stadach kur niosek). Okazało się również, że zakażone polskie jaja trafiły do sklepów w 14 państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2016 r. w Polsce, odnotowano 10 016 przypadków salmonellozy, czyli o 15,8% więcej niż rok wcześniej. Ponadto w 2016 r. w Polsce odnotowano nagły i wysoki, bo aż 90% wzrost zgłoszeń zgonów z powodu tej choroby. Warto dodać, że przypadki Salmonelli nie dotyczą jedynie jaj, ale również mięsa drobiowego. Do Krajowej Rady Drobiarstwa dochodzą informacje od producentów mięsa drobiowego, że kontrahenci są zaniepokojeni, zwłaszcza Ci zagraniczni, poziomem salmonelloz występujących w naszym kraju. Zaistniały problem może skomplikować i stosunkowo mocno ograniczyć eksport.

Pogarszająca się sytuacja związana z Salmonellą wymusiła zmiany dotyczące podejmowanych środków w przypadku stwierdzenia serotypów Salmonelli. Kwestia tych koniecznych zmian została ujęta w „Krajowym programie zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura na 2018 r.

Zmiany wprowadzone w programie w br., polegają na rezygnacji z wydawania przez powiatowego weterynarza nakazu uboju kur niosek ze stad uznanych za zakażone serotypami Salmonella objętymi programem. Jest to równoważne z brakiem możliwości uzyskania przez producentów jaj odszkodowania z tytułu likwidacji zakażonych Salmonellą stad towarowych kur niosek. Lekarze weterynarii będą wydawali tylko i wyłącznie decyzje nakazujące przemieszczenie jaj – ze stad zakażonych serotypami Salmonelli objętymi programem, a przeznaczonych do spożycia przez ludzi – do zakładów przetwórczych.

Zależnie od decyzji właściciela stado będzie mogło być utrzymywane do końca cyklu produkcyjnego bądź będzie skierowane do uboju. Natomiast jaja ze stad zakażonych będą mogły być przemieszczane wyłącznie do zakładu przetwórczego, w którym zostaną poddane obróbce cieplnej eliminującej wszystkie serotypy Salmonella mające znaczenie dla zdrowia publicznego. Tym samym nie będzie podstaw prawnych do wypłaty odszkodowań ze środków budżetu państwa wynikających z decyzji administracyjnej wydawanej przez powiatowego lekarza weterynarii w związku ze zwalczaniem  chorób zakaźnych zwierząt.

Hodowcy głośno protestują przeciw tym zmianom. Brak możliwości uzyskania odszkodowania przy zarażeniu Salmonellą stad kur nieśnych dla większości hodowców będzie oznaczało bankructwo. Tymczasem przy wystąpieniu licznych zakażeń stad mogą także zostać zagrożone interesy konsumentów ponieważ jaja w sklepach znacząco podrożeją albo wręcz ich zabraknie.

W związku z konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2018 r., Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zaapelowała o rezygnację resortu rolnictwa z nowych rozwiązań, w szczególności braku możliwości uzyskania przez hodowców odszkodowania z tytułu likwidacji zakażonych salmonellą stad towarowych kur niosek”. Według prezesa Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz do chwili, kiedy hodowcy mogli liczyć na rekompensaty, nie było pokusy aby ukrywać problemy związane z wystąpieniem zakażenia w stadach. W zaistniałej sytuacji, może się zdarzyć, że niektóre jaja pochodzące od zakażonych niosek zaczną trafiać na rynek bez pieczątek. Poza tym, jeśli niektóre chore ptaki będą pozostawać na fermach choroba będzie mogła się rozprzestrzeniać.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments