Home Artykuły Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

0
0

W ostatnich latach rolnictwo ekologiczne, staje się coraz prężniej rozwijającym rodzajem gospodarowania. Konsumenci chętnie sięgają po produkty oznaczone jako ekologiczne, niejednokrotnie płacąc za nie wyższą cenę.

Rosnąca świadomość konsumencka oraz potrzeby rynku są elementem napędzającym tę gałęź rolnictwa. Przez rolnictwo ekologiczne określa się taki sposób gospodarowania, który stosuje środki naturalne oraz nieprzetworzone technologie. Ten rodzaj produkcji łączy w sobie pewne cechy: stosuje się praktyki przyjazne środowisku, wykorzystuje się procesy naturalne oraz dba się o właściwy dobrostan zwierząt. Działalność ekologiczna ma ściśle określone wytyczne, co oczywiście ma przełożenie na jakość gotowych produktów oraz płynące z tego korzyści rolnośrodowiskowe.

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jest często bardziej kłopotliwe. Nawozy jakich może używać rolnik mogą być tylko pochodzenia naturalnego oraz sposoby walki z chorobami roślin i szkodnikami również muszą być naturalne. Brak możliwości zastosowania środków chemicznych utrudnia uprawę, ale z drugiej strony otrzymany produkt jest zdrowszy. Nie jest to jedyny atut. Dodatkowo taka praktyka wpływa na zahamowanie degradacji środowiska i poprawę jakości gleby. Pracochłonność jest na pewno większa niż w przypadku gospodarstw konwencjonalnych, a zbiory mniejsze, dlatego końcowa cena jaką musi zapłacić konsument jest wyższa.

Założenia gospodarstwa ekologicznego są następujące:

  • ochrona środowiska przyrodniczego,
  • rezygnacja ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin,
  • wykorzystywanie jako nawozów m.in. obornika, kompostu i torfu,
  • produkcja zdrowej żywności,
  • ingerencja w środowisko powinna być minimalna,
  • uprawa roślin odpornych na choroby,
  • stosowanie płodozmianu,
  • stosowanie określonego sąsiedztwa roślin,
  • samowystarczalność paszowo – nawozowa,
  • i inne.

Nawozy organiczne, które są wykorzystywane w gospodarstwie, muszą zostać w nim wytworzone lub pochodzić z innego gospodarstwa ekologicznego.

W przypadku nasilenia chorób i szkodników, pomimo działań profilaktycznych jest dozwolone stosowanie preparatów bakteryjnych i wirusowych oraz substancji feromonowych. Nie są to jednak dowolne środki tylko ściśle określone w wykazie dla gospodarstw ekologicznych.

Innym ważnym ogniwem w gospodarstwach jest obecność zwierząt. Główną zaletą jest to, że ich obecność pokrywa potrzeby na nawozy organiczne. Ich wychów jest również ściśle określony. Dba się szczególnie o ich dobrostan. Zwierzęta muszą mieć zimą dostęp do wybiegów, a latem stosuje się wychów pastwiskowy. W pomieszczeniach gospodarskich muszą mieć stały dostęp do wody i pasz oraz określoną wielkość stanowisk i ilość światła. Ponadto ściółka musi być naturalna. Zwierzęta, które są dokupywane również muszą pochodzić z gospodarstw ekologicznych. Pasze, którymi karmione są zwierzęta pochodzić powinny z tego samego gospodarstwa lub z innego gospodarstwa eko.

Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jest z pewnością dla rolnika sporym wyzwaniem, ponieważ obowiązujące normy są ściśle określone, a wymogi wysokie. Standardy tych gospodarstw są inne niż dla gospodarstw konwencjonalnych. Otrzymane produkty jednak z całym przekonaniem przewyższają te, które zostały wyprodukowane w powszechny sposób. Pracochłonność oraz stosowanie jedynie naturalnych metod przekłada się na zdrowotność otrzymanych towarów.

Autor: Alina Orłowska

 

 

Facebook Comments