Home Aktualności Rynek kukurydzy w Polsce i na świecie – wrzesień 2018
Rynek kukurydzy w Polsce i na świecie – wrzesień 2018

Rynek kukurydzy w Polsce i na świecie – wrzesień 2018

0
0

Uprawa kukurydzy, tak jak wielu innych roślin podlega bardzo silnemu odziaływaniu suszy. Do województw, które najbardziej ucierpiały z powodu braku opadów zaliczają się Lubuskie oraz Wielkopolska należy gdzie klimatyczny bilans wodny jest nadal w bardzo złym stanie.

Problem dotyczy kilku istotnych upraw w tych regionach Polski, w tym  jak donoszą rolnicy kukurydzy i roślin okopowych, wśród, których najbardziej ucierpiały uprawy buraków cukrowych. Według rolników, w tej sytuacji w wielu regionach już wcześniej powinien zostać ogłoszony stan klęski żywiołowej, co pozwoliłoby na wypłaty odszkodowań za straty we wszystkich uprawach lub podjąć działania, by wypracować mechanizm wsparcia rolników mających na polach kukurydzę i rośliny okopowe.

Problemem dzisiaj uprawy kukurydzy i roślin okopowych jest brak raportów przygotowywanych przez komisje powołane przez wojewodów. Sprawa jest pilna ponieważ wkrótce kukurydza  będzie zebrana z pola i nie będzie możliwe dokonanie szacunku strat. Niezbędne jest takie rozwiązanie, aby ci rolnicy właśnie objęci mimo wszystko tą suszą, której nie wykazuje IUNG, mogli mieć oszacowane te straty w gospodarstwie, a na postawie tych protokołów korzystać choćby z prolongat w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa czy skorzystać z kredytów preferencyjnych.

Rolnicy w różnych regionach kraju mówią, że straty w ich uprawach kukurydzy niekiedy sięgają nawet 70 – 80 proc., a jakość ziarna jest bardzo słaba. Widać to po kolbach, silnie wysuszonych i znacznie mniejszych niż w zeszłym sezonie.

W miarę dojrzewania roślin można dowiedzieć się o plonach i wilgotności ziarna. Na przykład w regionie Łowicza oraz Kutna – średni plon z 20 ha wyniósł 6,4 t/ha przy wilgotności 22–27%. W woj. Kujawsko-Pomorskim  plony kształtują się na poziomie 3,5–4 t/ha. Teraz jeśli chodzi o najniższe plony wynikające z katastrofalnej suszy to bardzo duże szkody w kukurydzy plonującej odnotowywano w woj. Świętokrzyskim 1,5 – 2 t/ha przy wilgotności ziarna 15 – 17%.

W tym sezonie można zaobserwować, że lepiej plonują odmiany o ziarnie typu flint.

– Odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint lepiej nadają się do produkcji kiszonek dla bydła ponieważ kolby tej odmiany kukurydzy są bogatsze o prawie 50 proc. w skrobię lepiej przyswajalną przez bydło niż ziarno typu dent – twierdzi Miłosz Kuzderski z woj. Łódzkiego. 

Jak zaznacza rolnik kolby z ziarnem dent zaczęły szybciej zasychać, co spowodowało, że ziarniaki są bardzo luźne w kolbach i sprawiają wrażenie skurczonych. Skutkiem tego jest lżejsze ziarno i niższe niestety plony. Rolnik jest natomiast zadowolony z trochę niższej wilgotności ziarna.

Dziś ceny mokrej kukurydzy są zadowalające dla większość rolników w dużej części kraju. Najniższe stawki obowiązują w woj. małopolskim 460 zł/ha, największe zaś w woj. kujawsko-pomorskim, wielkopolskim – 530 zł/t. Cena kukurydzy suchej oscyluje od 620 do 729 zł/t w różnych regionach kraju.

Średnie ceny kukurydzy z ostatniego tygodnia:
kukurydza sucha z ziarnem do 15% wilgotności – 727 zł/t,

kukurydza mokra z ziarnem do 30% wilgotności – 520 zł/t.

Na rynkach światowych szacunki zbiorów zbóż, w tym kukurydzy są na bieżąco korygowane. Międzynarodowa Rada Zbożowa zakomunikowała w końcu sierpnia, że produkcja zbóż na świecie w tym sezonie spadnie do 2,063 mld ton. W poprzednim sezonie było to 2,092 mld ton. Będzie to skutek mniejszej produkcji pszenicy i jęczmienia, które nie poradziły sobie z długotrwałym niedoborem wody. Mimo słabszych perspektyw zbiorów w UE, Rada Zbożowa podniosła prognozy światowej produkcji kukurydzy z 1,052 mld t do 1,064 mld t (+1,9% rok do roku). Jest to związane z prognozą wyższych zbiorów w Chinach oraz w USA.
Koszt kukurydzy na europejskim parkiecie ostatnio dochodził do 177 euro/t (kontrakt listopadowy). W tej chwili wyceniana jest na 178 euro/t. Za oceanem poziom cenowy kukurydzy przedstawia się następująco: ostatni kontrakt wrześniowy wskazywał poziom 132,4 $/t, a kontrakt grudniowy pokazuje poziom 138,7 $/t.

Autor: Tomasz Kodłubański

Facebook Comments