Home Aktualności Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – już od 2 maja można składać wnioski
Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – już od 2 maja można składać wnioski

Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska – już od 2 maja można składać wnioski

0
0

Od 2 maja do 12 czerwca 2019 roku w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski dotyczące wsparcia inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Jakich lasów dotyczy wsparcie

Pomocą objęte będą lasy prywatne:

 • w wieku 11-60 lat,
 • powierzchni od 0,1 ha do 20 ha,
 • stanowiące własność wnioskodawcy,
 • nieobjęte premią pielęgnacyjną PROW,
 • dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu lub dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu.

 

Komu przysługuje wsparcie?

Pomoc ma szansę otrzymać właściciel lasu:

 • będący osobom fizyczną, prawną bądź
 • jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej,
 • który ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • zobowiąże się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu:

 • przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi 30-50 lat,
 • przez dolesienie luk powstałych wskutek procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi 21-60 lat.

 

Wsparcie można otrzymać też na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie dolnej warstwy w drzewostanie, składającej się z gatunków drzewiastych i krzewiastych, które chronią i uaktywniają glebę. Dotyczy to drzewostanów, w których średni wiek gatunku panującego wynosi 30-60 lat.

 

Właściciele lasów mogą otrzymać także wsparcie na:

 • założenie remizy, tzn. obszaru, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi 30-60 lat.
 • inwestycje w zakresie cięcia pielęgnacyjnego wykonywanego w drzewostanie, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. Dotyczy drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi 11-20 lat,.

 

Pomoc będzie można otrzymać na zabiegi ochronne przed zwierzyną:

 • ogrodzenie remizy – w sytuacji realizacji inwestycji, której celem jest założenie remizy,
 • zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie drzewek osłonkami – w sytuacji przebudowy składu gatunkowego drzewostanu bądź w przypadku realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu.

Wysokość dofinansowania

 

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju planowanych inwestycji:

 

8 137 zł/ha – wysokość wsparcia na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi – na gruntach w warunkach korzystnych.

9 249 zł/ha – wysokość wsparcia na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra – w przypadku gruntów cechujących się nachyleniem terenu powyżej 12°.

12 538 zł/ha – wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych na skutek procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach – na gruntach w warunkach korzystnych.

14 213 zł/ha – wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach – w przypadku gruntów, gdzie występuje nachylenie terenu powyżej 12°.

4 610 zł/ha – wysokość wsparcia na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – na gruntach w warunkach korzystnych.

5 210 zł/ha – wysokość wsparcia na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

848 zł – wsparcie na założenie remizy, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu.

764 zł/ha – wsparcie na tzw. czyszczenie późne – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych.

917 zł/ha – wsparcie na tzw. czyszczenie późne – na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Wysokość wsparcia na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w sytuacji wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, bądź dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi:

 • 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami,
 • 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami,
 • 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments