Home Artykuły Zastosowanie produktów ubocznych produkcji syropu kukurydzianego w żywieniu zwierząt
Zastosowanie produktów ubocznych produkcji syropu kukurydzianego w żywieniu zwierząt

Zastosowanie produktów ubocznych produkcji syropu kukurydzianego w żywieniu zwierząt

0
0

Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego coraz częściej znajdują zastosowanie w żywieniu zwierząt gospodarskich. Podczas produkcji syropu kukurydzianego, w procesie mielenia ziarna na mokro do powstałych produktów ubocznych zaliczyć można gluten kukurydziany oraz mączkę z glutenu kukurydzianego (CGM). Pomimo podobieństwa w nazwie, glutenu kukurydzianego nie należy mylić z mączką z glutenu kukurydzianego, są to pasze zupełnie inne pod względem zastosowania i wartości odżywczych.

Mączka z glutenu kukurydzianego jest bogata w białko surowe od 60 do 75% suchej masy, składającego się głównie z zeiny i gluteliny. W suchej masie zawiera około 20% skrobi i śladowe ilości włókna surowego (1%), tłuszczu (3%) oraz składników mineralnych (2%). Profil aminokwasowy charakteryzuje się niską zawartością lizyny (1,7% białka vs. 6,3% dla śruty sojowej) i tryptofanu (0,5% vs. 1,4% dla śruty sojowej) oraz znacznie wyższym niż w mączce sojowej poziomem metioniny (2,4%). Dodatkowo jest bogata w żółte ksantofile (od 200 – 500 mg/kg suchej masy), które korzystnie wpływają na pigmentację żółtka jaj. Mączka z glutenu kukurydzianego, ze względu na wysoką strawność białka stosowana jest jako niedrogi składnik karm dla zwierząt domowych. W żywieniu zwierząt gospodarskich, w tym ryb, wykorzystywana jest jako alternatywa dla innych białek pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz źródło energii (23,1 MJ EB/kg suchej masy; ponad 16 MJ EM/kg suchej masy). W intensywnych dietach dla drobiu poziom mączki z glutenu kukurydzianego nie przekracza 5, do max 8%. 

Gluten kukurydziany składa się głównie z otrębów kukurydzianych i stromego ługu kukurydzianego, może zawierać niewielkie ilości produktów końcowych fermentacji mikrobiologicznej. Jego skład chemiczny jest bardzo zróżnicowany i zależy od procesu mielenia oraz od względnych proporcji otrębów, stromego ługu kukurydzianego i innych składników. Gluten kukurydziany stosowany jest w żywieniu przeżuwaczy jako źródło energii, charakteryzuje się wyższym poziomem białka surowego (około 20 do 25% suchej masy) niż ziarna zbóż, ale niższym niż mączka glutenowa kukurydziana. Jest to pasza niestabilna, szybko psująca się, zwykle sprzedawana po suszeniu, ale przetwórcy kukurydzy mogą zaoszczędzić na kosztach suszenia, sprzedając mokry gluten kukurydziany. Mokry gluten kukurydziany zawiera od 40 do 60% suchej masy (suszony około 88%).  Zawartość tłuszczu surowego wynosi zwykle poniżej 4% suchej masy, popiołu surowego około 7%. Gluten kukurydziany w suchej masie zawiera od 6 do 10% włókna surowego, 31 – 49% NDF, 8 – 13% ADF oraz niską zawartość ligniny około 1,2%. Ogranicza to jego stosowanie w dietach dla trzody chlewnej i drobiu. Gluten kukurydziany nie jest dobrym komponentem paszowym dla drobiu, maksymalne zalecane poziomy dla brojlerów oscylują w granicach około 10%. Dla kur niosek, poziom glutenu kukurydzianego w dawce może osiągnąć nawet 25% zbilansowanej diety bez zmniejszania wydajności.

Autor: Martyna Wilk

Facebook Comments