PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Hodowla bydła a zmiany klimatyczne

Krowa – fenomenalne zwierzę Krowa należy do zwierząt przeżuwających, które dzięki specyficznej budowie żołądka i zawartym w nim miliardom bakterii zjadają trudno strawne, bogate we włókno rośliny. Stąd wiele pasz, […]

PRODUKCJA ROŚLINNA

Podsumowanie siewów kukurydzy

Rozpoczął się kolejny sezon uprawy kukurydzy. Warunki pogodowe, podobnie jak w latach poprzednich, nie sprzyjały terminowemu rozpoczęciu siewów kukurydzy i wpłynęły na ich wyraźne opóźnienie. Według wstępnych szacunków powierzchnia uprawy […]

TECHNIKA ROLNICZA

Zrównoważona technologia produkcji kiszonki z kukurydzy

Oczekuje się, by współczesna produkcja rolna charakteryzowała się dbałością o środowisko i dobrostan zwierząt oraz akceptacją społeczną, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności gospodarstw. Spełnienie tych warunków jest niezbędne, by produkować […]

EKONOMIA
INNE TEMATY
Facebook Comments Box