Home Aktualności 59. posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej na Węgrzech

59. posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej na Węgrzech

0
0

Przedstawiciele Czeskiej Izby Rolniczej (AKČR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK) spotkali się na 59 posiedzeniu przedstawicieli izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się na Węgrzech w miejscowości Mad w dniach 25-26 listopada 2015 r.

Przedstawiciele izb rolniczych przeanalizowali aktualną sytuację na rynkach rolnych oraz poruszyli kwestie trudnej sytuacji i możliwych rozwiązań na rynku mleka oraz mięsa.

Koniec kwot mlecznych stworzył nowe okazje dla niektórych producentów mleka, ale i zagroził egzystencji innym. Wygaśnięcie kwot razem z rosyjskim embargiem spowodowało dużą obniżkę cen skupu w krajach grupy V-4. Sytuacja została dodatkowo skomplikowana przez tegoroczne ubogie zbiory bazy paszowej, w związku z czym należy spodziewać podwyższenia cen paszy. Może to zwiększyć wydatki rolników bez perspektywicznego wzrostu ich przychodów w najbliższym czasie.

Ponadto, we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej bardzo trudna jest sytuacja na rynku wieprzowiny. Uczestnicy spotkania poprosili Komisję Europejską do szybkiego przyjęcia skutecznych środków dla poważnie osłabionej konkurencyjności branży mleczarstwa i wieprzowiny w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Obecna sytuacja stwarza poważne zagrożenie dla przyszłej produkcji mleka i wieprzowiny nie tylko w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ale w większości krajów UE.

Reprezentanci izb rolniczych Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali również nad aktualnym stanowiskiem przemysłu rolno-spożywczego Grupy w kontekście raportu WHO, które wraz z rosyjskim embargiem, spowodowały poważne problemy na rynkach zwierząt hodowlanych. Zwrócono uwagę za niewłaściwe przypisywanie specyficznej grupie produktów spożywczych zwiększonego efektu kancerogennego. Kancerogenność to bardzo złożony proces, który zależy od interakcji wielu różnych czynników. Nasze nawyki żywieniowe i reakcje na nie organizmu mogą być bardzo zróżnicowane i zależeć od naszego stylu życia, genów, regionalnych czynników miejsc w których żyjemy, wieku i odziedziczonych wzorów nawyków żywieniowych. Bardzo ważnym są więc działania, mogące łagodzić negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników na rynek, przez połączenie wysiłków i odpowiedniego wsparcia, które mogłoby zakończyć spadek konsumpcji mięsa – trendu, który obserwujemy od lat.

Wśród poruszonych tematów znalazły się także sprawy dotyczące podatków gruntowych i dzierżaw rolniczych w krajach grupy V-4. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że grunty powinny pozostać własnością i być użytkowane przez rolników.

Przedstawiciele izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej poruszając kwestie wspólnotowych oraz krajowych dotacji oraz przedstawiając informację o środkach wprowadzonych w schemacie nowej polityki rozwoju obszarów wiejskich, podkreślali, że krajowe i wspólnotowe dotacje mogą być wielką pomocą dla sektora hodowli zwierząt, który staje w obliczu wielu problemów i mogą one łagodzić obecny kryzys w mleczarstwie. Co więcej, stosując je w wydajniejszy i zorientowany sposób, można niwelować czynniki wpływające na rynek.

Na zakończenie spotkania podpisano wspólny komunikat, który zostanie przekazany Komitetom Copa-Cogeca.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT