Home Artykuły AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ-CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ-CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ-CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

0
0

Afrykański pomór świń (ang. African swine fever, ASF) w minionych miesiącach znalazł się na językach hodowców trzody chlewnej z powodu pojawiających się nowych ognisk tej choroby na terenie Polski. Z tego powodu warto przypomnieć czym jest ASF, jakie są drogi zakażenia, jakie są jego objawy, dlaczego trudno go zwalczyć.

Afrykański pomór świń jest bardzo zakaźną, szybko szerzącą się wirusową chorobą, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. ASF występuje przede wszystkim na terenie Afryki. Do Europy wirus powodujący tę chorobę przywędrował w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W Europie Wschodniej ASF pojawił się 10 lat temu. Znane są ogniska pomoru w Rosji, na Kaukazie, w Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce. Inne zwierzęta domowe są w pełni odporne na zakażenie wirusem ASF. Ponadto biorąc pod uwagę tempo w jakim choroba ta się szerzy (w 2017 r. w Polsce potwierdzono już ponad 30 ognisk choroby) pozytywną informacją jest, że nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Nie mniej jednak pojawienie się jej w stadzie wiąże się z dużymi stratami finansowymi. Wirus odpowiedzialny za tę chorobę wyróżnia się niezwykłą odpornością na szeroki zakres niekorzystnych warunków środowiskowych, tzn. na wysoką temperaturę, procesy gnilne, wysychanie, mrożenie. Stwierdzono, że w chłodzonym mięsie chorych świń wirus jest w stanie przetrwać 5 miesięcy, w szpiku kostnym- 6 miesięcy. We krwi w temperaturze pokojowej omawiany patogen utrzymuje się w stanie zakaźnym przez 10-18 tygodni. Ciepło niszczy zarazek szybciej niż temperatura ujemna. W temperaturze 60oC ginie on po 20 minutach.

Najpowszechniejszą drogą zakażenia świń jest bezpośredni kontakt z chorymi osobnikami. Do zakażenia może dojść drogą aerozolową z układu oddechowego, znaczne ilości wirusa ASF są siane również z kałem. Poza tym wirus rozprzestrzenia się nierzadko poprzez:

 • osoby odwiedzające gospodarstwo,
 • zakażoną paszę, wodę, narzędzia,
 • skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Wirus po dostaniu się do organizmu świni dzięki krwi dostaje się do migdałków, węzłów chłonnych, nerek, śledziony. Ulega tam namnożeniu i ponownie przedostaje się do krwi, w której krąży aż do chwili śmierci zwierzęcia. Warto nadmienić, że okres inkubacji wirusa ASF trwa od 4 do 15 dni.

OBJAWY POZWALAJĄCE ROZPOZNAĆ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

ASF jest podstępną chorobą ponieważ początkowo trudno zauważyć pierwsze jej symptomy. We wczesnym stadium chora świnia, pomimo znacznie podwyższonej temperatury ciała (powyżej 40oC) zachowuje się normalnie, jej apetyt nie ulega pogorszeniu. Pierwsze objawy chorobowe obserwowane są głównie u loch luźnych i prośnych. Specyficzne symptomy dostrzega się zazwyczaj około 48 godzin przed śmiercią osobnika. Zauważalne jest wówczas:

 • zasinienie skóry uszu, brzucha i boków ciała,
 • liczne wybroczyny na skórze,
 • duszność,
 • pienisty wypływ z nosa,
 • wypływ z worka spojówkowego,
 • biegunka (nierzadko z krwią),
 • wymioty,
 • poronienia,
 • niedowład zadu,
 • objawy nerwowe (np. drgawki całego ciała, skurcze mięśni).

Wymienione symptomy przypisywane są postaci nadostrej i ostrej afrykańskiego pomoru świń. W przypadku postaci przewlekłej, mogącej utrzymywać się nawet 15 miesięcy i prowadzić do znacznego wyniszczenia organizmu zwierzęcia, zaobserwować można m.in.: nadmierne wychudzenie, objawy zapalenia płuc i opłucnej, ogniska martwicy skóry, ostrą biegunkę. W związku z tym, że na afrykański pomór świń nie ma ani lekarstwa, ani szczepionek, choroba ta jest śmiertelna w 100%. Warto dodać, że w niektórych przypadkach przed śmiercią może nastąpić śpiączka.

ZGŁOSZENIE!!!

W momencie zauważenia wymienionych wyżej objawów u posiadanych świń kluczową sprawą jest bezzwłoczne poinformowanie właściwych organów na temat podejrzenia choroby. Zgłoszenie, będące obowiązkiem ustawowym obwarowanym sankcją karną, należy przekazać bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii można tego dokonać również za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem, wójta, burmistrza. Poza koniecznością zgłoszenia o podejrzeniu pojawienia się ASF należy, do momentu przybycia służb weterynaryjnych, zaprzestać wywożenia z gospodarstwa mięsa, zwłok martwych zwierząt, pasz, wody, ściółki oraz nawozów naturalnych. Ponadto świnie przebywające w gospodarstwie powinny być odizolowane od otoczenia, w tym również od osób postronnych.

BIOASEKURACJA

Jest ona nieodzownym elementów walki z afrykańskim pomorem świń. Nowe przepisy nakładają nakaz m.in.:

 • zbudowania przez producentów świń, utrzymywanych w systemie otwartym, ogrodzenia wokół gospodarstwa,
 • wdrożenia programu monitorowania i zwalczania gryzoni,
 • zabezpieczenia świń przed dostępem zwierząt domowych,
 • prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń,
 • prowadzenia rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta,
 • umieszczenia świń w pomieszczeniach zamkniętych (wyjątek: świnie z systemu otwartego),
 • posiadania planu bioasekuracji obejmującego m.in. rejestr produktów biobójczych stosowanych w gospodarstwie, program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami itp.

Autor;  Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments