Home Aktualności ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o płatności obszarowe za 2015 r.

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o płatności obszarowe za 2015 r.

0
0

Prezes Andrzej Gross – powiedział, że aktywny rolnik w ramach płatności obszarowych za 2015 r. może otrzymać nawet 500 euro dopłat do hektara upraw. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16 marca, w której uczestniczyli też  inni członkowie kierownictwa ARiMR, poinformowano o tym ile jest pieniędzy do wypłaty w ramach płatności obszarowych za 2015 rok, o nowościach w systemie tych płatności, które weszły w życie od tego roku, o rozdysponowaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i realizacji zeszłorocznych płatności bezpośrednich.

Prezes Agencji Andrzej Gross, przypomniał, że całkowity budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020 wynosi 42,4 mld euro. Z tej kwoty aż 23,7 mld euro to pieniądze na realizację płatności obszarowych, a na wypłatę tych dopłat za 2015 r. zarezerwowano 3,5 mld euro. Aby sięgnąć po te pieniądze rolnicy muszą  złożyć wnioski o poznanie takich płatności. Prezes Andrzej Gross przypomniał, że kto złoży swój wniosek w terminie od 15 marca do 15 maja może liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości. Kto się spóźni i dostarczy dokumenty od 16 maja do 9 czerwca będzie miał pomniejszone należne płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Prezes podkreślił również, że wnioski złożone po 9 czerwca nie będą w ogóle rozpatrywane. Szef ARiMR wyjaśnił, że poprawki i uzupełnienia do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 31 maja.

Wnioski można składać osobiście w biurach powiatowych ARiMR, za pośrednictwem poczty oraz korzystając z Internetu. Z tej ostatniej możliwości skorzystało już od niedzieli 15 marca do południa 16 marca 600 osób.

Omawiając system płatności obszarowych Prezes przypomniał, że ich celem jest zapewnienie niższych cen żywności dla konsumentów; szczególne wsparcie aktywnych, małych i średnich gospodarstw, które mają szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków; wsparcie produkcji zdrowej żywności wysokiej jakości oraz restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno-żywnościowego.

Szef ARiMR omówił również nowe rodzaje płatności jakie będą dostępne w 2015 roku. Jedną z nich jest tzw. płatność na zazielenienie. Przysługuje ona zasadniczo wszystkim rolnikom. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają grunty orne o powierzchni ponad 10 ha, muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, a powyżej 15 ha powinni zachować obszary proekologiczne. Gospodarstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatności za zazielenienie. Płatność za zazielenienie wraz z jednolitą płatnością obszarową wyniesie ok. 180 euro/ha i może być przyznana rolnikom do gruntów, które są w ich posiadaniu 31 maja br.

Innym nowym rodzajem płatności obszarowych wprowadzonym od 2015 r. są płatności dla młodych rolników. Generalna zasada mówi o tym, że mogą je otrzymać osoby, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego i które w dniu złożenia po raz pierwszy wniosku o płatność obszarową nie przekroczyły 40. roku życia. Płatność, która wynosi 60 euro/ha, może być przyznawania maksymalnie przez 5 lat do powierzchni nie przekraczającej 50 ha.

Nowym rodzajem wsparcia jest również tzw. płatność dodatkowa. Przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają grunt o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha. Jej stawka wynosi 40 euro/ha. 
Będzie też można otrzymać w ramach dopłat bezpośrednich tzw. płatności związane z produkcją. Przyznawane będą tym rolnikom, którzy hodują bydło, krowy, owce czy kozy oraz tym, którzy zajmują się produkcją roślinną i uprawiają buraki, ziemniaki skrobiowe, owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len czy konopie włókniste. Wysokość płatności zależy od rodzaju produkcji. 

Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, a aktywny rolnik może otrzymać ponad 500 euro/ha.

Prezes A. Gross przypomniał, że wprowadzeniu nowych zasad przyznawania płatności obszarowych za 2015 r. towarzyszyła bardzo szeroka kampania informacyjna skierowana do rolników. Polegała on na prowadzeniu intensywnych szkoleń, nie tylko dla rolników, ale też dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Izb Rolniczych. ARiMR przygotował również specjalne kalkulatory do wyliczenia płatności obszarowych czy powierzchni do zazielenienia, wydała również specjalne broszury na te tematy.   

Z kolei Zastępca Prezesa ARiMR Zbigniew Banaszkiewicz dodał, że aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak jak co roku, wysyła do nich za pośrednictwem poczty tzw. wnioski spersonalizowane. Jak wyjaśnił wiceprezes są to już częściowo wypełnione przez ARiMR dokumenty na podstawie danych z ostatnio składanego wniosku. Rolnik musi sprawdzić, czy te informacje są aktualne także w tym roku, jeżeli tak – wystarczy uzupełnić wymagane pola, np. podpisać wniosek i złożyć go w ARiMR. W tym roku 4 marca została wysłana ostatnia partia spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Ostatnie przesyłki z dokumentami powinny trafić do rolników w najbliższych dniach. Spersonalizowane wnioski o przyznanie płatności za rok 2015 wysłano łącznie do 1,34 mln rolników. W sytuacji, gdy te dokumenty nie dotrą do rolnika, powinien on zgłosić się do biura powiatowego lub oddziału regionalnego ARiMR i tam otrzyma formularz wniosku wraz z załącznikami graficznymi.

Prezes ARiMR Andrzej Gross omówił także stan realizacji wypłat płatności bezpośrednich za 2014 rok oraz wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. ARiMR w zasadzie kończy już wypłatę zeszłorocznych dopłat bezpośrednich. Przekazał już bowiem w ramach tych płatności ok. 13 mld zł, czyli 91% dostępnych środków, a pieniądze te trafiły na konta bankowe ok. 1,3 mln rolników, spośród ok. 1,35 mln rolników, którzy wiosną zeszłego roku ubiegali się o nie. ARiMR ma czas na zakończenie wypłat dopłat bezpośrednich za 2014 rok do 30 czerwca 2015 r.

Bardzo dobrze przebiega również realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Cały budżet tego Programu, czyli nieco ponad 72 mld zł, został już zakontraktowany, a z tej kwoty ARiMR wypłaciła 63 mld zł. Jak podkreślił Prezes Andrzej Gross Polska najszybciej wypłaca pieniądze z PROW 2007 – 2013 spośród wszystkich europejskich państw.  

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT