Home Artykuły Ekonomia

Ekonomia

Jak zarabiać na gospodarstwie ekologicznym?

Na to pytanie próbuje odpowiedzieć sobie wielu rolników, którzy myślą o założeniu lub przekształceniu gospodarstwa na ekologiczne. Wydawać by się mogło, że bez maksymalizacji plonów, bez uprawiania ziemi czy hodowli zwierząt nie używając chemizacji, dobry zarobek jest niemożliwy. A to jednak nieprawda. W jaki sposób gospodarstwo ekologiczne może zarobić?

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły. We wszystkich stacjach synoptycznych średnia temperatura okresu wegetacyjnego kwiecień-wrzesień była wyższa od normy nawet o 3,5ºC (zachodnia i centralna część Polski), tam odnotowano największe dodatnie odchylenie temperatury powietrza od wartości średnich.

Warunki opłacalności małych gospodarstw rolnych

Mówi się, że wyłącznie duże gospodarstwa rolne cechują się odpowiednią opłacalnością. Wielko powierzchniowe i wyspecjalizowane farmy bezsprzecznie przynoszą największe zyski, bez konieczności dużego nakładu pracy rolnika. W przypadku kilkuhektarowych upraw sytuacja nie jest już taka prosta, ponieważ nieopłacalne staje się zmechanizowanie produkcji – a co za tym idzie, wymagają one włożenia większego wysiłku. Przy odpowiednim […]

Niezbędnik każdego gospodarza – sprzęt, który ułatwi pracę

Komfort pracy rolnika to gwarancje jego skuteczności. Łatwość wykonywania codziennych obowiązków sprawia, że skraca się czas jaki trzeba poświęcić na konkretne czynności, zwłaszcza jeśli chodzi o transport setek kilogramów obornika, bel siana, czy też innych materiałów jakie można znaleźć w gospodarstwie. Do sprzętu, który może usprawnić pracę rolnika należy m.in. zamiatarka, łyżka do ładowacza i ładowarki […]

WZROST CEN ZBÓŻ NA ŚWIATOWYCH RYNKACH

Wycena zbóż odbywa się na podstawie notowań przede wszystkim dwóch giełd tj. Amerykańskiej CBOT (ang. Chicago Board of Trad) i Europejskiej MATIF. Handel w Polsce w głównej mierze opiera się na notowaniach ww. giełdy MATIF, która jest najważniejszą europejska giełdą obrotu płodów rolnych. To jej wyniki mają decydujący wpływ na ceny pszenicy konsumpcyjnej czy też […]