Home Artykuły Inny temat

Inny temat

Z myślą o przyszłych pokoleniach

Pierwsza połowa XX wieku była epoką dynamicznego zastępowania siły ludzi i zwierząt maszynami rolniczymi. Druga połowa to intensywny rozwój chemii – pestycydów i nawozów sztucznych. Na szczęście przełom wieku okazał się punktem zwrotnym – zahamowaniem uprzemysławiania rolnictwa. Teraz produkcja żywności musi być przyjazna środowisku naturalnemu.

Wierzba – źródło energii odnawialnej

Nie ma ucieczki od odnawialnych źródeł energii. Mimo tego, iż nasz rząd wspiera górnictwo i najchętniej tylko na węglu oparłby cały przemysł energetyczny, jesteśmy jako kraj zmuszeni do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i zwiększania udziału „zielonej energii” w ogólnym bilansie energetycznym.

Rolnictwo w 2019 roku – Polska i świat

W nadchodzącym roku rolnictwo czeka kilka zmian, które będą miały wpływ na opłacalność prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jednak jednoznaczna prognoza co do najbliższych miesięcy nie jest możliwa, z uwagi między innymi na problem z ASF, czy warunki atmosferyczne, które mają wpływ na rolnictwo, i które są nieprzewidywalne.

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rok 2018 był nadzwyczajnie ciepły. We wszystkich stacjach synoptycznych średnia temperatura okresu wegetacyjnego kwiecień-wrzesień była wyższa od normy nawet o 3,5ºC (zachodnia i centralna część Polski), tam odnotowano największe dodatnie odchylenie temperatury powietrza od wartości średnich.

Najczęstsze przyczyny wypadków w rolnictwie w 2018 r.

Na całoroczne podsumowania w zakresie wypadków w rolnictwie jest jeszcze za wcześnie. Przyjedzie nam na nie zaczekać do przyszłego roku. Wtedy dowiemy się ilu rolników zostało poważnie rannych, ilu poniosło śmierć pracując w trakcie wykonywania prac w swoim gospodarstwie, i co najważniejsze, dowiemy się jakie były przyczyny wypadków. Jednak już teraz śmiało można podkreślić, że […]

Najnowsze ustalenia dotyczące wysokości emerytur i rent rolniczych

Emerytury i renty są waloryzowane w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W Polsce waloryzacja emerytur i rent oznacza coroczną marcową podwyżkę świadczeń, wprowadzoną aby emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. energii).

Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną?

Znaczne różnice między ceną działki budowlanej a działki rolnej sprawiają, że ta drugą cieszy się zdecydowanie większą popularnością ze strony osób marzących o nowym domu. Należy jednak podkreślić, że aby mieć prawo postawienia na niej jakiejkolwiek nieruchomości, należy ją odrolnić – wyłączyć z produkcji rolnej i przeobrazić w działkę budowlaną dającą więcej możliwości.

CYFRYZACJA W ROLNICTWIE

Cyfryzacja to ostatnimi czasy jedno z niezwykle modnych słów. Popularności ustępuje chyba tylko hasłom, takim jak “komputeryzacja” bądź szeroko rozumiana “informatyzacja”. Czym zatem ona jest? Jest to bez wątpienia swoista strategia, której celem jest takie wykorzystanie najlepszych rozwiązań informatycznych by optymalnie zagospodarować potencjał drzemiący w cyfrowych zasobach organizacji. Aktualnie cyfryzacja towarzyszy nam w życiu codziennym […]