Bydło

Fermentacja węglowodanów w żwaczu

Głównym źródłem energii dla przeżuwaczy są węglowodany pasz roślinnych, tym samym są one jednym z czynników limitujących produkcyjność krów. Efektywność wykorzystania energii z pasz roślinnych zależy od procesów fermentacyjnych zachodzących w żwaczu, budowy chemicznej węglowodanów oraz składu mikroflory żwacza.

Znaczenie składników mineralnych w diecie zwierząt gospodarskich – Sód w diecie krów mlecznych

Podstawą żywienia krów mlecznych, jest odpowiednie zbilansowanie dawki pokarmowej. Dawka pokarmowa uzależniona jest od stanu fizjologicznego krowy. Ważnym czynnikiem jest zapewnienie utrzymania prawidłowych poziomów makroelementów – wapń (Ca), fosfor (P), sód (Na), potas (K), chlor (Cl), siarka (S), magnez (Mg) oraz mikroelementów – żelazo (Fe), miedź (Cu), mangan (Mn), cynk (Zn), kobalt (Co), jod (I) […]

Przyczyny utraty ciąży u krów

Poronienia powodują ogromne straty ekonomiczne w hodowli bydła. Poznanie czynników odpowiedzialnych za utratę ciąż u krów może pomóc choć częściowo uporać się z tym jakże kosztownym problemem. Zastosowanie w odpowiednim czasie metod zapobiegawczych (jeśli takowe istnieją) może mieć pozytywny wpływ na opłacalność prowadzonej produkcji.

Warunki uzyskania dopłat do ras zachowawczych bydła.

Celem ochrony ras zachowawczych zwierząt jest dążenie do utrzymania jak największej zmienności zasobów genetycznych oraz odtworzenie i stabilizacja cech genetycznych i fenotypowych u danej rasy. Dla ras zachowawczych bydła charakterystyczny jest brak wyspecjalizowania w jednym, mlecznym bądź mięsnym kierunku użytkowania, co przyczynia się do obniżenia opłacalności chowu.

Znaczenie składników mineralnych w diecie zwierząt gospodarskich – Potas w diecie krów mlecznych

Podstawą żywienia krów mlecznych, jest odpowiednie zbilansowanie dawki pokarmowej. Zaburzenia mineralne w diecie krów mlecznych przyczyniają się do zmniejszenia produkcji mlecznej, rozwoju zaburzeń metabolicznych, a także zmiany w układzie rozrodczym, co powoduje straty ekonomiczne oraz wymusza na gospodarzach wyeliminowanie takich krów ze stada. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie poziomu składników mineralnych w diecie zwierząt gospodarskich.

Polska wołowina 2022 – szansą dla sektora wołowiny w Polsce

W ubiegłym roku sektor wołowiny osiągnął aż 1,4 mld EUR nadwyżki eksportowej. Kwota ta robi wrażenie, nie zmienia to jednak faktu, że branża będzie musiała zmierzyć się w najbliższych latach z niejednym wyzwaniem. Po pierwsze, będzie trzeba stawić czoła zmierzającym ku końcowi negocjacjom umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur (międzynarodowa organizacja gospodarcza utworzona […]

Technologie produkcji sianokiszonki

Ogromny wpływ na opłacalność produkcji bydła ma odpowiednie przygotowanie oraz konserwowanie pasz objętościowych, których źródłem mogą być dobrze prowadzone użytki zielone. Kiszonka z łąk, zapewnia – razem z kiszonką z kukurydzy – podstawową bazę paszową zadawaną przez cały rok. Właściwie przygotowana może pokryć nawet do 60% potrzeb pokarmowych przeżuwacza. Dlatego dobrze jest znać zasady produkcji […]