Drób

Wapń i fosfor w diecie kur nieśnych

WAPŃ i FOSFOR – to makroelementy należące do najważniejszych w żywieniu kur nieśnych oraz brojlerów. Są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz produkcji jaj, odgrywają ważną rolę w regulacji funkcji mięśniowych, nerwowych oraz hormonalnych. Odpowiadają za mineralizację kości oraz tworzenie skorupy jaj.

OZONOWANIE JAKO SPOSÓB DEZYNFEKCJI KURNIKA

Dezynfekcja, razem z dezynsekcją i deratyzacją, ma za zadanie utrzymać we właściwym stanie higienicznym budynki inwentarskie. Warto jednak podkreślić, że znaczy ona więcej niż zwykłe posprzątanie kurnika. Okazuje się bowiem, że nie ma skutecznego zapobiegania chorobom drobiu bez prawidłowo przeprowadzonego odkażania kurnika przed wstawieniem ptaków, bez względu na system produkcji. Dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywają […]

GMO W ŻYWIENIU DROBIU

Według definicji zawartej w art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, GMO (ang. Genetically Modified Organisms) jest organizmem innym niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji. Celem modyfikacji genetycznych jest poprawa cech żywieniowych i sensorycznych żywności, […]