Inne

Mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich

Aby zapewnić zwierzętom hodowlanym należyty dobrostan, prawidłowe funkcjonowanie organizmu, oraz aby osiągnąć odpowiedni poziom wydajności należy zapewnić prawidłowy mikroklimat w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych. Mikroklimat wywiera bowiem bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organizmu zwierząt. Podstawowe czynniki, jakie określają mikroklimat to temperatura, wilgotność względna powietrza, stężenie szkodliwych gazów, ruch powietrza, oświetlenie oraz akustyka.

Nowy portal do rejestracji zwierząt

Można już korzystać z przygotowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowego Portalu IRZplus. Jego zadaniem jest ułatwić prace wszystkim hodowcom posiadającym oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie. Jest on narzędziem dzięki, któremu można szybko i wygodnie dokonywać zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt gospodarskich. Wystarczy mieć dostęp do Internetu.

Antybiotyki w hodowli – uwarunkowania prawne oraz praktyka

Niewątpliwą zaletą znacznej specjalizacji hodowanych gatunków zwierząt jest uzyskiwanie wysokiej wydajności oraz jakości produktów. Niestety selekcja ukierunkowana na cechy produkcyjne spowodowała obniżenia poziomu odporności zwierząt. Co więcej, w warunkach intensywnej produkcji konieczne stało się utrzymywanie dużych stad na ograniczonej powierzchni. Związana z tym presja środowiska przyczyniła siędo wdrożenia działań przeciwko powszechnie występującym zakażeniom.

ZASADY UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Wytyczne dotyczące ubezpieczenia zwierząt gospodarskich zawarte są w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami. Bydło, konie, owce, kozy, świnie i drób podlegają ubezpieczeniu od skutków wystąpienia konieczności uboju oraz zdarzeń takich jak: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi.

Konsekwencje nieterminowego zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich

Hodowla zwierząt nie należy do prostych zadań. Osoby pracujące ze zwierzętami zdają sobie sprawę, że aby móc cieszyć się optymalnymi wynikami prowadzonej hodowli, należy zapewnić zwierzętom odpowiednią dietę, warunki, środowiskowe, dobrostan. W natłoku obowiązków zdarza się jednak zapomnieć o sprawach, które nie mają wpływu na zdrowie, produkcyjność zwierząt, ale są istotne z punktu widzenia organów […]