Trzoda chlewna

Rola aminokwasów w żywieniu prosiąt

O jakości i wartości odżywczej białka decyduje przede wszystkim zawartość aminokwasów niezbędnych, odpowiednia ich podaż ma szczególne znaczenie dla osobników w okresie wzrostu i rozwoju. Wśród nich najistotniejsze są aminokwasy ograniczające, czyli te, których jest w białku najmniej w stosunku do potrzeb zwierzęcia. Aminokwasami, które najczęściej ograniczają pokrycie zapotrzebowania u prosiąt jest lizyna i metionina. […]

Jak nie dać się oszukać na mięsności?

Prawidłowo i rzetelnie wykonana ocena mięsności jest obowiązkiem zakładu ubojowego, a stanowi podstawę przychodu dla producentów tuczników. Mięsność oceniono w przypadku 20,9 mln ubitych tuczników w 2017 roku. Niejednokrotnie można jednak spotkać się z zastrzeżeniami dotyczącymi niewłaściwie sklasyfikowanych dostarczonych tuczników.

Metody poprawy mięsności tuczników

Zdecydowana większość zakładów ubojowych w Polsce rozlicza się z dostawcami tuczników za mięsność. W konsekwencji mamy do czynienia wśród producentów z „pogonią za procentami mięsności”. Jest to trend uzasadniony ponieważ może przynieść dodatkowe dochody. W zależności od spojrzenia można sklasyfikować kilka głównych czynników, które mogą przyczynić się do poprawy mięsności tuczników w prowadzonym stadzie.

Ekologiczna produkcja świń

Zmieniające się trendy konsumenckie silnie kształtują współczesną produkcję zwierzęcą. Moda na ekologiczną żywność zagościła na dobre wśród europejskich obywateli. Rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się rozwija w tempie ok. 10-16% w ciągu roku. Aspekt ten dotyka również produkcji świń, stąd warto rozważyć czy nie podjąć się ich ekologicznej produkcji.

Wpływ żywienia loszek na użytkowość rozpłodową loch

Odchów loszek remontowych jest dla hodowców trzody chlewnej okresem szczególnie istotnym, ponieważ wpływa on na wyniki produkcyjne zwierząt w czasie ich użytkowania rozpłodowego. Okres odchowu powinien nieść ze sobą jak najlepsze przygotowanie zwierzęcia do reprodukcji przy jak najkrótszym czasie jego trwania. Na poprawny rozwój organizmu w tym czasie największy wpływ ma żywienie, które stanowi również […]

MONITOROWANIE I ZWALCZANIE CHOROBY AUJESZKYEGO

Pierwszy przypadek wystąpienia na terytorium Polski choroby Aujeszkyego miał miejsce w 1958 r. i dotyczył zwierząt futerkowych. W następnym roku odnotowano pojawienie się tej choroby u świń. Badania mające na celu wykrycie wirusa choroby były prowadzone wyrywkowo od połowy lat 60 minionego wieku, natomiast od roku 1990 zaczęły odbywać się systematycznie. O szybkości rozprzestrzeniania się […]