Trzoda chlewna

DO CZEGO ZOBOWIĄZUJE BIOASEKURACJA ?

Afrykański pomór świń (ASF) stanowi problem na terenie Europy od 2007 r. kiedy to został po raz pierwszy stwierdzony na terenie Gruzji. Przyczyny pojawienia się wirusa upatruje się w skarmianiu świniami odpadków kuchennych pochodzących ze statku przybyłego z Afryki. Kolejne zarażenia odnotowano na terenie Armenii, Azerbejdżanu oraz Rosji.

INTELIGENCJA ŚWIŃ

Chów fermowy stwarza zwierzętom warunki dalekie od naturalnych, przez co ich zachowanie także odbiega od tego, które wykazywałyby one w naturze. Ograniczona powierzchnia życiowa oraz brak możliwości nawiązywania dowolnych interakcji same w sobie powodują niemożliwość rozwinięcia cech charakterystycznych dla gatunku. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zachowanie jest wynikający z warunków stres. Brak konieczności poszukiwania pokarmu i […]

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PLANUJĄC BUDOWĘ CHLEWNI ?

Procedura związana z uzyskaniem pozwoleń na budowę chlewni nie jest łatwa ani krótkotrwała. Wymaga wielu ekspertyz, dla których zasadniczym punktem odniesienia jest wielkość stada, i co za tym idzie, stopień oddziaływania inwestycji na środowisko. Jednakże przejście tej procedury jest niezbędne w przypadku rozpoczęcia czy zwiększenia produkcji i przy jednoczesnym braku możliwości wykorzystania istniejących już budynków.

PROGRAM SZCZEPIEŃ LOCH

Szczepienia stanowią jeden z podstawowych aspektów dbania o zdrowotność stada i wykorzystania potencjału produkcyjnego lochy. O skuteczności immunizacji, w przypadku gdy choroba jest już obecna w stadzie, decyduje właściwa diagnoza i zgodny z nią wybór preparatu. Ważny jest też moment zastosowania szczepionki, który powinien być tak dobrany, aby móc zapewnić prosiętom ochronę w czasie całej […]

ROLA ENZYMÓW PASZOWYCH W ŻYWIENIU ŚWIŃ

Wysoka smakowitość i spowodowane nią duże pobranie paszy nie muszą być równoznaczne z dostarczeniem organizmowi wystarczającej ilości składników pokarmowych. Dzieje się tak w przypadku niskiej strawności komponentów paszy. Zawarte w mieszance składniki nie są wtedy dostatecznie rozkładane na czynniki proste i wchłaniane do krwi. Powodem takiego stanu rzeczy jest między innymi udział włókna oraz substancji […]

ROLA MIKROELEMENTÓW W DAWCE POKARMOWEJ

Właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej kojarzone jest w pierwszej kolejności z odpowiednią zawartością białka, energii i aminokwasów. Jednakże aby wykorzystać genetyczne uwarunkowania aktualnie użytkowanych ras świń, pozwalające na wysoką produktywność, należy uwzględnić także inne grupy składników występujących w mniejszych ilościach.  Jedną z takich grup stanowią mikroelementy odpowiedzialne w dużej mierze za wzrost i rozwój.  Wielkość zapotrzebowania […]

CZYM GROZI ZBYT DUŻA OBSADA W KOJCU ?

Wytyczne odnoszące się do minimalnej powierzchni wymaganej dla poszczególnych kategorii świń utrzymywanych grupowo znalazły się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. (Tab.1). Ich celem jest określenie przestrzeni pozwalającej zwierzętom na ruch oraz swobodne położenie się, leżenie i wstanie.  Co jednak się stanie, gdy w sytuacji zwiększenia liczebności stada […]

Żyto w żywieniu świń

Pasza stanowi 60-80% kosztów produkcji świń przez co ma decydujący wpływ na opłacalność produkcji. Mieszanki posiadające w składzie ziarna zbóż bardzo dobrze sprawdzają się jako pasza dla trzody chlewnej. Ich udział to 70-90% składu mieszanki pełnoporcjowej dla prosiąt, warchlaków, tuczników i loch, w zależności od systemu żywienia świń. Najlepszym ze zbóż jest jęczmień, który podaje […]

Znaczenie terminu odsadzenia dla dobrostanu i rozwoju prosiąt

Odsadzenie jest jednym z trudniejszych i bardziej stresogennych momentów w całym cyklu produkcyjnym trzody. Dla prosiąt oznacza ono pozbawienie kontaktu z matką, konieczność pobierania innego pokarmu oraz najczęściej zmianę otoczenia i związane z tym walki mające ustalić hierarchię. Odsadzenie oddziaływuje też na późniejsze etapy rozwoju, gdyż sposób żywienia i ilość pobranej paszy w okresie okołoodsadzeniowym […]