Weterynaria

Antybiotyki w hodowli – uwarunkowania prawne oraz praktyka

Niewątpliwą zaletą znacznej specjalizacji hodowanych gatunków zwierząt jest uzyskiwanie wysokiej wydajności oraz jakości produktów. Niestety selekcja ukierunkowana na cechy produkcyjne spowodowała obniżenia poziomu odporności zwierząt. Co więcej, w warunkach intensywnej produkcji konieczne stało się utrzymywanie dużych stad na ograniczonej powierzchni. Związana z tym presja środowiska przyczyniła siędo wdrożenia działań przeciwko powszechnie występującym zakażeniom.

Przyczyny utraty ciąży u krów

Poronienia powodują ogromne straty ekonomiczne w hodowli bydła. Poznanie czynników odpowiedzialnych za utratę ciąż u krów może pomóc choć częściowo uporać się z tym jakże kosztownym problemem. Zastosowanie w odpowiednim czasie metod zapobiegawczych (jeśli takowe istnieją) może mieć pozytywny wpływ na opłacalność prowadzonej produkcji.

WYBRANE PASOŻYTY WYSTĘPUJĄCE U TRZODY CHLEWNEJ

Pasożyt jest organizmem żyjący kosztem innego. Zabiera on to, co organizmowi jest najbardziej potrzebne, czyli energię, witaminy, minerały. W zamian wydziela szkodliwe toksyny. Choroby, z jakimi muszą sobie radzić właściciele zwierząt, są często wywołane przez pasożyty bytujące w lub na gospodarzu. Wśród chorób trzody chlewnej powodowanych przez pasożyty wewnętrzne wymienia się m.in. glistnicę, włosogłówczycę, zaś […]

Korekcja racic u krów w okresie zasuszenia – możliwe zagrożenia

Zdrowe i systematycznie pielęgnowane racice determinują stan zdrowia i komfort krów, wysoką wartość użytkową oraz opłacalność produkcji mleka, a regularna ich korekcja pozwala zmniejszyć częstotliwość występowania groźnych schorzeń. Kierując się wyborem terminu jej przeprowadzenia należy pamiętać, że oprócz systemu utrzymania i stanu zdrowia racic kluczowy wpływ wywiera stan fizjologiczny krów.

JAK WZMOCNIĆ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY ŚWIŃ?

Układ odpornościowy świń zaczyna się rozwijać już we wczesnym etapie życia płodowego. Jest on niezwykle złożonym i wyspecjalizowanym systemem zorganizowanym w centralnych (grasica, szpik kostny) oraz obwodowych (węzły limfatyczne, śledziona, MALT, migdałki oraz układ odpornościowy skóry) narządach i tkankach. To właśnie w nich ma miejsce: