Weterynaria

Pasożyty trzody chlewnej i ich zwalczanie.

Choroby pasożytnicze w stadzie trzody chlewnej stanowią bardzo poważny problem gospodarczy. Są to schorzenia o dużej inwazyjności i zwierzęta zarażają się od siebie nawzajem. W niedługim czasie choroba z jednego osobnika może się przenieść na całe stado. Pasożyty wyniszczają organizm chorego zwierzęcia, obniżają przyrosty, a w skrajnych przypadkach mogą nawet doprowadzić do śmierci. Przekłada się […]

Najczęstsze choroby w stadach bydła mlecznego

Hodowla bydła niesie ze sobą mnóstwo wyzwań. Rolnicy każdego dnia muszą zmagać się z przeróżnymi problemami, począwszy od wahania cen mleka na rynku poprzez kontrolę ilości wyprodukowanego mleka po zdrowotność zwierząt. Wszystkie czynniki zmienne decydują o opłacalności hodowli bydła mlecznego. Choroby zwierząt szczególnie wpływają na wynik finansowy pracy gospodarstwa. Koszty poniesione z tytułu leczenia chorego […]

Choroby pastwiskowe – niebezpieczna tężyczka

Świeżo pobierane zielonki są dla bydła mlecznego bardzo dobrym, wydajnym, a przy tym tanim źródłem paszy. Wypas krów na pastwisku ma szereg zalet, z których zdają sobie sprawę wszyscy hodowcy dysponujący użytkami zielonymi. Jednak nie jest pozbawiony wad – jedną z nich są choroby pastwiskowe, czyli takie, których ryzyko pojawienia się znacznie wzrasta wraz z […]

Badania genomu mogą skrócić opóźnienie genetyczne

Dotychczas informację genomiczną wykorzystywało się do ulepszania wartości genomicznej rozmnażanych zwierząt, ale najnowsze badanie przeprowadzone w Danii pokazuje, że może być również przydatna w celu skrócenia opóźnienia genetycznego. Duńscy naukowcy postawili tezę, w której stwierdzają, że wykorzystanie informacji od krów, których genotyp jest znany, może umożliwić skrócenie opóźnienia genetycznego (ang. genetic lag) w stadach bydła […]