Home Artykuły Technika rolnicza Maszyny uprawowo-siewne

Maszyny uprawowo-siewne

Skuteczna obróbka użytków zielonych

Nową propozycją dla rolników jest agregat przedsiewny GRASS 300, który wspomaga prowadzenie prac na użytkach zielonych oraz służy do podsiewu traw. Maszyna została zaprojektowana i wykonana w firmie Agro Masz Paweł Nowak, która działa na rynku maszyn rolniczych od roku 2006. Firma mieści się w Strzelcach Małych koło Przedborza i jak dotąd wyprodukowała kilka tysięcy […]

SIEWNIKI DO KUKURYDZY – JAKIE POWINNY BYĆ?

Prawidłowy siew kukurydzy jest, razem z właściwą uprawą gleby oraz nawożeniem, podstawowym warunkiem wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, decydującym o wielkości i jakości plonu. Kukurydza wymaga bowiem równomiernego rozmieszczenia nasion w rzędach, co ma zagwarantować każdej roślinie identyczne warunki do wschodów. Dlatego należy zwrócić uwagę na najważniejsze zasady prawidłowego podejścia do siewu kukurydzy na bazie […]

Głębosz – niedoceniana maszyna rolnicza

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni po polach jeździ nowoczesny sprzęt, który na pewno poprawia warunki pracy rolników i ułatwia prowadzenie upraw, ale nie pozostaje bez wpływu na warunki glebowe. Ugniatana przez ciężkie maszyny gleba ma zaburzoną strukturę, pogarszają się warunki glebowe, a to przekłada się na gorsze plony w przyszłych latach. Jest na to […]