Home Artykuły Uprawa roślin Łąki i pastwiska

Łąki i pastwiska

Jak odnowić zdegradowane użytki zielone

Odpowiedni skład botaniczny runi warunkuje uzyskanie wysokiej wartości pasz objętościowych z trwałych użytków zielonych. Trudności w uzyskaniu wartościowego składu botanicznego wynikają z małej stabilności zbiorowisk, lub niedostatecznego uwilgotnienia – w tym łąk grądowych, zasilanych przede wszystkim wodami opadowymi.

Jakie rośliny wybrać do podsiewu z przeznaczeniem na siano i pastwiska

Wybór traw na pastwiska i siano zależy od pH gleby, jej żyzności i wypasanego bydła. Pierwszym elementem jest ocena gleby, ponieważ gatunki do uprawy należy dobrać odpowiednio do jej pH i żyzności, w przeciwnym wypadku rośliny obumrą lub nigdy nie osiągną swojego potencjału. Taką radę w oczekiwaniu na wiosnę i topniejące śniegi daje Chris Penrose, […]