Home Artykuły Uprawa roślin Łąki i pastwiska

Łąki i pastwiska

Jak odnowić zdegradowane użytki zielone

Odpowiedni skład botaniczny runi warunkuje uzyskanie wysokiej wartości pasz objętościowych z trwałych użytków zielonych. Trudności w uzyskaniu wartościowego składu botanicznego wynikają z małej stabilności zbiorowisk, lub niedostatecznego uwilgotnienia – w tym łąk grądowych, zasilanych przede wszystkim wodami opadowymi.