Nawożenie

Kwasy huminowe i fulwowe

Zabiegi z użyciem nawozów biostymulujących coraz powszechniej włączane są do tradycyjnej agrotechniki. Ten segment nawożenia rozwija się wyjątkowo intensywnie. Wielu rolników uznaje zalety tego typu preparatów i zaczyna je masowo stosować, z korzyścią dla upraw i konsumentów.

Inteligentne nawożenie azotem

Zima to tradycyjne czas analiz i planowania. Aktualnie podejmowane są decyzje dotyczące wyboru strategii nawożenia, zarówno tego stosowanego pod oziminy, jak i pod zasiewy upraw jarych. Jak zwykle, producenci najwięcej czasu poświęcają weryfikacji technologii nawożenia azotowego. To zrozumiałe, gdyż azot jest najbardziej plonotwórczym czynnikiem produkcji roślinnej. Wynika to z funkcji tego pierwiastka, który jest niezbędnym […]

Konferencje Zimowe Syngenta – wydarzenia branżowe, w których warto brać udział

Konferencje Zimowe organizowane przez firmę Syngenta to cykl imprez przeznaczonych dla klientów, którzy są zainteresowani poszerzaniem wiedzy i wymianą doświadczeń. W ubiegłym sezonie zaplanowanych było sześć takich spotkań, zorganizowanych w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. W kolejnych miesiącach warto przyglądać się informacjom o Konferencjach Zimowych Syngenty w 2020!

Nowe wyzwania w rolnictwie

W ofercie firm nawozowych pojawia się coraz więcej produktów, które nie tylko wzbogacają glebę w niezbędne dla roślin uprawnych składniki odżywcze, zapobiegają deficytom tych substancji, ale także są efektywniejsze i wydajniejsze od funkcjonujących obecnie na rynku rozwiązań.

Wapnowanie pod orkę zimową

Niemal wszystkie grunty orne w Polsce umiejscowione są w obrębie kwaśnych skał lodowcowych, te z reguły należą do gleb kwaśnych. Na zakwaszenie gruntu wpływa także szereg innych czynników, m.in. suma opadów rocznych, ale przede wszystkim degradująca działalność człowieka. Obszary, na których występują ponadprzeciętne opady atmosferyczne zaliczyć można do bardziej narażonych na zakwaszenie, problem dotyczy szczególnie […]

Nawozy donasienne

Ochronę plonu powinno rozważać się w kategoriach rentowności – zwrotu inwestycji. Nawozy donasienne nie są tanie, jednak jeśli uwzględnimy zawarte w nich składniki odżywcze i profity, jakie dzięki ich zastosowaniu osiągniemy, koszt zalecanej przez producenta dawki w przeliczeniu na hektar jest niewysoki. Może okazać się, iż zabieg ten jest wręcz najtańszym sposobem zabezpieczania plonu.  Zaprawianie […]

NAWOZY SELENOWE – CZY NAPRAWDĘ POTRZEBNE?

Selen (Se) jest pierwiastkiem niezbędnym dla normalnego rozwoju ludzi oraz zwierząt. Wynika to z jego obecności w białkach, ważnych z punktu widzenia metabolizmu komórek. Se wchodzi w skład centrum aktywnego peroksydaz glutationowych, dejodaz jodotyroninowych, reduktaz tioredoksynowych. Ponadto uczestniczy on w regulacji syntezy hemu i cytochromów mitochondrialnych.