Okopowe

Jak zapewnić czysty start ziemniakom?

Standardowo ziemniaki sadzi się w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia. W tym roku, z uwagi na przyśpieszoną wegetację być może czynność tę będzie można rozpocząć wcześniej. Podstawowym parametrem określającym moment sadzenia jest temperatura gleby – na głębokości 10 cm powinna wynosić 6-8˚C, a temperatura powietrza powinna sprzyjać rozwojowi roślin.

Ziemniaki – czysty start

W tym sezonie wielu rolników kończy już sadzenie ziemniaków. Aura im sprzyja. Podstawowym czynnikiem określającym moment sadzenia jest temperatura gleby – na głębokości 10 cm powinna wynosić 6-8˚C, a temperatura powietrza powinna sprzyjać rozwojowi roślin. Wszystkie te wymogi do optymalnego rozwoju zostały spełnione. Czas pomiędzy sadzeniem bulw a wschodami powinien być przeznaczony na walkę z […]

Czysty start buraka

W tym roku aura była sprzyjająca dla producentów buraków cukrowych. Prawie w całym kraju siewy się zakończyły. To nietypowa sytuacja. Tylko wczesny siew zapewnia wysoki plon korzeni i jego dobre parametry jakościowe. Każdy dodatkowy dzień rozwoju tej rośliny na polu, w sprzyjających warunkach, to dodatkowy czas na przyrost masy korzeniowej.

Wybór odmiany ziemniaka – przeznaczenie ma znaczenie

Dobór odpowiedniej odmiany ziemniaków w zależności od ich przeznaczenia Polska plasuje się na czołowej pozycji w światowym rankingu pod względem powierzchni upraw ziemniaków. Kierunków ich wykorzystania znamy wiele. Ziemniaki w naszym kraju nadal stanowią podstawowy składnik obiadów oraz w dalszym ciągu stosowane są w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wykorzystywane są również wielokierunkowo przez przemysł przetwórczy – […]

Sadzeniaki ziemniaka – jaką odmianę wybrać?

DOBRA ODMIANA – WYSOKIE PLONY Polska ziemniakiem stoi! Dowodem tego jest systematyczny wzrost liczby uprawianych odmian ziemniaka. Należy podkreślić, że pomiędzy dostępnymi odmianami istnieje szereg różnic, które dotyczą potencjału plonotwórczego, wczesności i zawartości skrobi. Cechy jakości określające wartość kulinarną oraz morfologię bulw, kwalifikują odmianę jako nadającą się do bezpośredniego spożycia bądź do przerobu na produkty […]

‘Białuty’ rozbudowują bazę przechowalniczą

Spółdzielnia rolnicza ‘Białuty’ powstała w 1976 roku bazując na kilku indywidualnych gospodarstwach i gruntach PFZ (Państwowego Funduszu Ziemi). Firma uzyskała osobowość prawną w 1976 roku. Wtedy również zarząd podjął się organizacji spółdzielni rolniczej ukierunkowując jej działalność na rolnictwo i przetwórstwo owoców i warzyw.

Walka z zarazą ziemniaka

Zaraza ziemniaka jest jedną z najpoważniejszych chorób na plantacjach ziemniaków, zarówno tych towarowych, jak i na niedużych poletkach, gdzie rolnicy uprawiają ziemniaki na własne potrzeby. Patogen potrafi zdziesiątkować uprawy zarówno na polu, jak i po zbiorach na etapie przechowywania. Jak skutecznie z nim walczyć?

Liczą na udane zbiory ziemniaków wczesnych w gminie Wróblew

Autor: Tomasz Kodłubański Gmina Wróblew jest dość jednorodna pod względem bonitacji gleb. Ponad 60 % użytków rolnych stanowią gleby klasy V i VI, pozostałe 40% to gleby lekkie klas II i III. Na glebach mocniejszych rolnicy uprawiają głównie warzywa, na słabszych rosną zboża, rośliny pastewne i ziemniaki. Produkcją ziemniaków w gminie Wróblew zajmuje się kilkuset […]