Zboża

Choroby grzybowe upraw ozimych

Choroby grzybowe skutkują znacznym obniżeniem plonu, są zatem istotnym problemem, szczególnie dla upraw ozimych. Zakażenia chorobami grzybowymi, zwłaszcza w przypadku zbóż, przyczyniają się do zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej liści, powodując spadek ilości ziaren w kłosach oraz zdrobnienie ziarna. Infekcja grzybowa uprawy może obniżyć docelowy plon o kilkanaście do kilkudziesięciu procent (w skrajnych przypadkach o ponad połowę). […]

Dokarmianie w trakcie kłoszenia

Stan zbóż ozimych na początku tegorocznego sezonu wegetacyjnego oceniany był dość dobrze. Ubiegłoroczne siewy około 80% rolnikom udało się przeprowadzić w optymalnym terminie. Jesienią stan wschodów oceniono na 3,8 w pięciostopniowej skali. To dobry wynik. Większość roślin prawidłowo się rozkrzewiła, a temperatura powietrza umożliwiła ich odpowiednie zahartowanie.

Tuning wiosennego startu ozimin

Stan spoczynku zimowego to kluczowy etap rozwoju wszystkich ozimin. Determinuje on wynik produkcyjny uprawy. Priorytetem każdego rolnika powinno być odpowiednie przygotowanie plantacji do nadejścia zimy oraz zregenerowanie pozimowych uszkodzeń, by zapewnić roślinom komfortowe warunki po wznowieniu wegetacji.

WZROST CEN ZBÓŻ NA ŚWIATOWYCH RYNKACH

Wycena zbóż odbywa się na podstawie notowań przede wszystkim dwóch giełd tj. Amerykańskiej CBOT (ang. Chicago Board of Trad) i Europejskiej MATIF. Handel w Polsce w głównej mierze opiera się na notowaniach ww. giełdy MATIF, która jest najważniejszą europejska giełdą obrotu płodów rolnych. To jej wyniki mają decydujący wpływ na ceny pszenicy konsumpcyjnej czy też […]

JĘCZMIEŃ JARY – JAKĄ ODMIANĘ WYBRAĆ?

Jęczmień jest wyjątkowo ważną ekonomicznie uprawą. Ma on ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Uprawa jęczmienia jarego jest bezpieczniejsza w naszych warunkach klimatycznych, w których wrażliwy na mróz jęczmień ozimy jest narażony na uszkodzenia po zimie. Spośród zbóż jarych jęczmień najlepiej wykorzystuje wodę i przy planowaniu prac polowych można go ustawić na końcu kolejki […]

WPŁYW MATERIAŁU SIEWNEGO KWALIFIKOWANEGO NA WIELKOŚĆ PLONU

Ilość możliwości poprawy prowadzonej produkcji roślinnej poprzez intensyfikację nawożenia i ochronę roślin wyczerpują się. Dlatego podkreśla się konieczność stosowania materiału siewnego o wysokiej jakości i zdrowotności. Warto przypomnieć, że materiał siewny jest odgrywającym kluczowe znaczenie środkiem produkcji roślinnej, ponieważ niczym nie można go zastąpić. Użycie materiału siewnego o optymalnej jakości stanowi pierwszy z niezbędnych warunków […]

‘Białuty’ rozbudowują bazę przechowalniczą

Spółdzielnia rolnicza ‘Białuty’ powstała w 1976 roku bazując na kilku indywidualnych gospodarstwach i gruntach PFZ (Państwowego Funduszu Ziemi). Firma uzyskała osobowość prawną w 1976 roku. Wtedy również zarząd podjął się organizacji spółdzielni rolniczej ukierunkowując jej działalność na rolnictwo i przetwórstwo owoców i warzyw.