Home Artykuły Badania genomu mogą skrócić opóźnienie genetyczne

Badania genomu mogą skrócić opóźnienie genetyczne

0
0

Dotychczas informację genomiczną wykorzystywało się do ulepszania wartości genomicznej rozmnażanych zwierząt, ale najnowsze badanie przeprowadzone w Danii pokazuje, że może być również przydatna w celu skrócenia opóźnienia genetycznego.

Duńscy naukowcy postawili tezę, w której stwierdzają, że wykorzystanie informacji od krów, których genotyp jest znany, może umożliwić skrócenie opóźnienia genetycznego (ang. genetic lag) w stadach bydła mlecznego.

Opóźnienie genetyczne ma miejsce wtedy, gdy zwierzęta produkcyjne danej rasy mają niższy poziom genetyczny niż stado hodowlane.

Największe szanse w skróceniu opóźnienia genetycznego naukowcy upatrują w połączeniu badań nad genomem z nasieniem seksowanym lub w lepszym zarządzaniu reprodukcją.

W opisywanym badaniu wykorzystano kombinację nasienia seksowanego z nasieniem byka mięsnego, które posłużyły do produkcji wysokiej jakości cieląt-krzyżówek. W ten sposób wyeliminowano problem nadwyżkowych jałówek zastępczych oraz konieczność dokonywania wyboru, czy wprowadzić je do stada czy sprzedać.

W tej sytuacji pojawiają się możliwości dokonania wyboru krów do zapłodnienia nasieniem seksowanym, konwencjonalnym lub byka mięsnego.

Naukowcy sprawdzili hipotezę o możliwości skrócenia opóźnienia genetycznego poprzez połączenie wyników otrzymanych z dwóch symulacji komputerowych znanych jako SimHerd i ADAM.

SimHerd służy do oceny wpływu finansowego różnych strategii wykorzystywania nasienia seksowanego i nasienia byków mięsnych na trzech poziomach wydajności reprodukcyjnej w stadzie bydła mlecznego. Oprócz tworzenia symulacji zwrotu operacyjnego program służy także do tworzenia symulacji miotu.

Program ADAM służy do szacowania obecności cech genetycznych w stadzie w danym roku biorąc pod uwagę różne procedury wykorzystania nasienia seksowanego i badań genomu.

Roczny zwrot netto dla jednej próby obliczono jako sumę zwrotu rocznego i wartości opóźnienia genetycznego pomniejszoną o koszty badań genomu podzielone przez całkowitą liczbę prób.

Wyniki pokazały, że wykorzystywanie badań genomu podczas podejmowania decyzji skróciło opóźnienie genetyczne aż o 0,14 jednostek odchylenia standardowego celu hodowlanego. Ponadto wykazano, że opóźnienie genetyczne można skrócić jeszcze bardziej, gdy badania genomu wdroży się wraz z procedurami mającymi na celu zwiększenie i wykorzystywanie nadwyżek reprodukcyjnych.

Należy oczywiście wziąć pod uwagę znaczny koszt badań genomu i ich wpływ na rentowność.

Naukowcy zaobserwowali również, że największą wydajność z badań genomu stosowanych do skrócenia opóźnienia genetycznego osiąga się, gdy informację genomiczną wykorzystuje się więcej niż jeden raz w ciągu życia danego zwierzęcia a także wtedy, gdy na jej podstawie dokonuje się jak najwięcej decyzji na temat selekcji zwierząt.

Jeśli chodzi o rentowność, to wyniosła ona 50 euro lub mniej. Jest to także bieżący koszt chipów o niskiej gęstości wykorzystywanych do genotypowania, dostępnych w Danii, Finlandii i Szwecji, więc przy obecnych kosztach badania genomu wykonywane rutynowo w celu usprawnienia zarządzania w znacznej części przypadków nie mają racji bytu.

Źródło: http://www.thedairysite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT