Home Artykuły Badania nad żywieniem jagniąt mogą poprawić przeżywalność zwierząt

Badania nad żywieniem jagniąt mogą poprawić przeżywalność zwierząt

0
0

Badanie kondycji zwierząt (BCS) i wpływu białka w paszy dla maciorek i jagniąt na wydajność zwierząt może poprawić przeżywalność jagniąt i zyski hodowców.

Badanie przeprowadzone przez studentów rolnictwa Uniwersytetu Harper Adams koncentruje się na efektach widocznych w ilości i składzie siary i mleka oraz stężeniach i przyswajalności IgG przez jagnięta.

W ciągu 10 tygodni obserwowano 46 maciorek, które urodziły bliźnięta. Podzielono je na cztery grupy – wysoki wynik BCS i niska zawartość białka w paszy, wysoki wynik BCS i duża zawartość białka, niski wynik BCS niska zawartość białka, niski wynik BSC i duża zawartość białka.

Maciorki przebywały w indywidualnych kojcach w okresie od sześciu tygodni przed okoceniem do czterech tygodni po okoceniu, karmione były sianem do woli oraz izoenergetycznym koncentratem dostarczającym odpowiednie ilości strawnego białka nierozkładalnego w żwaczu.

Wpływ na mleczność

Verity Hyland z hrabstwa Yorkshire przeprowadziła badania wpływu różnych procedur hodowlanych na mleczność i skład siary i mleka.

„Doiliśmy maciorki po 12 i 16 godzinach po okoceniu oraz po 21 dniach, aby zmierzyć ilość siary oraz mleczność. Pobraliśmy także próbki do analizy składu. W czasie badania pobrano również próbki krwi i kału, jagnięta były także ważone raz w tygodniu.

Wcześniejsze badania dowodziły, że w ostatnich stadiach ciąży konieczne jest podawanie wysokich dawek białka i kalorii, co pozwoli na lepszy wzrost jagnięcia, rozwój wymion i produkcję siary.

Hyland twierdzi, że wyniki jej badania pokażą, że podawanie białka w ilościach wyższych niż obecnie zalecane ma dobry wpływ na maciorki oraz że wpływ ten zależy od wyjściowego BCS zwierząt.

Dodaje: „Wyniki badania mogą potencjalnie pomóc hodowcom zrozumieć, ile białka potrzeba zwierzętom w tym kluczowym z punktu widzenia żywienia okresie. W rezultacie możemy poprawić przeżywalność jagniąt, poprawić zyski i zwiększyć oszczędności”.

Wpływ na układ odpornościowy jagniąt

Gina Lamb, studentka z hrabstwa, badała wpływ procedur hodowlanych na zawartość immunoglobuliny G (IgG) w siarze i na wyniki przyswajalności przez jagnięta.

Immunoglobulina G (IgG) jest najważniejszą immunoglobuliną w organizmie i ważne jest, aby maciorka przekazała ją nowonarodzonemu jagnięciu w siarze.

Immunoglobuliny znane są także jako przeciwciała, jagnięta wykorzystują je do zwalczania bakterii i wirusów powodujących infekcje i choroby.

„Badania pokazują, że przyswajanie IgG przez jagnięta zależy zarówno od jakości siary, jak i zawartości IgG”.

„Jakość siary i mleka zbadano 16 godzin oraz 21 dni po okoceniu. Pobrano również próbki krwi do analizy stężenia IgG”.

„Im wyższe stężenie IgG w organizmie jagnięcia, tym większa będzie jego odporność na choroby, co da mu gwarancję dobrego startu”.

„Badanie może pomóc hodowcom ocenić, ile białka podawać, aby zoptymalizować jakość siary, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie przeżywalności jagniąt, procentowej ilości odsadzeń oraz wykorzystanie białka”.

Badanie jest częścią projektu badawczego prowadzonego na Uniwersytecie Harper Adams w imieniu EBLEX – działu ds. hodowli wołowiny i jagnięciny Rady Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa (Agriculture and Horticulture Development Bard, AHDB).

Źródło: http://www.thesheepsite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT