Home Artykuły Badanie jakościowe mające na celu identyfikację potencjalnych bio-zagrożeń związanych z dostawą paszy dla trzody chlewnej

Badanie jakościowe mające na celu identyfikację potencjalnych bio-zagrożeń związanych z dostawą paszy dla trzody chlewnej

0
0

Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Guelph wszystkie osoby obecne w firmie produkującej paszę i w gospodarstwie mają do odegrania ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka przenoszenia chorób i każda z osób zaangażowanych powinna mieć tego świadomość. 

Dr C. Dewey i jej współpracownicy z Uniwersytetu Guelph w Kanadzie opisali w Journal of Swine Health and Production (Dziennik zdrowia i produkcji trzody chlewnej) eksperyment mający na celu zidentyfikowanie funkcji zarządzania i funkcji operacyjnych zalecanych przez pracowników firm paszowych i producentów paszy dla świń, które mają potencjał zmniejszenia ryzyka wystąpienia wędrówki patogenów wśród gospodarstw zajmujących się chowem trzody chlewnej poprzez ruch ciężarówek paszowych,

Grupy fokusowe oraz wywiady z kluczowymi źródłami informacji przeprowadzono z 21 przedstawicielami firm paszowych (w tym menedżerami, dyspozytorami i kierowcami samochodów ciężarowych), a także z 15 producentami trzody chlewnej.

Pytania dotyczyły środków bezpieczeństwa biologicznego, które mogłyby zmniejszyć ryzyko przenoszenia patogenów na poziomie gospodarstwa, firmy produkującej paszę oraz kierowców ciężarówek przewożących paszę. Uczestnicy zostali poproszeni o ocenę zmian zarządzania bezpieczeństwem biologicznym pod kątem ekonomicznym i logistycznym oraz pod kątem prawdopodobieństwa zmniejszenia transmisji patogenu.

Wyniki pokazują zrozumienie ról gospodarstw rolniczych, samochodów ciężarowych oraz firm zajmujących się produkcją paszy w zarządzaniu ochroną biologiczną w ramach dostawy paszy dla gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej oraz potrzebę edukacji odnośnie sposobu przemieszczania się patogenów pomiędzy gospodarstwami.

Przykłady obejmują zwalczanie szkodników i mycie samochodów ciężarowych, wysyłanie ciężarówek w oparciu o status chorobowy gospodarstw rolniczych, brak wstępu kierowcy do wnętrza chlewni, zmniejszenie ekspozycji samochodów na kontakt z martwymi sztukami i obornikiem oraz kształcenie wszystkich pracowników w branży.

Na podstawie powyższych wyników, Dewey i współpracownicy zalecają, aby wszyscy pracownicy przemysłu hodowli trzody chlewnej byli świadomi swojej roli w transmisji patogenów związanej z dostawą paszy oraz rozważyli wprowadzenie zmian i rozwój norm przemysłowych, które mogą zmniejszyć ryzyko.

Lekarze weterynarii mogą podjąć odpowiedzialność szerzenia w branży wiedzy odnośnie ryzyka opisanego w literaturze naukowej, które związane jest z transmisją patogenów.

Bezpieczeństwo biologiczne dotyczy każdego z nas: każdy ma swoją rolę do odegrania w redukcji potencjalnego ryzyka – brzmi wniosek naukowców z Guelph.

Odniesienia

Dewey C., K. Bottoms, N. Carter oraz K. Richardson. 2014. Badanie jakościowe mające na celu identyfikację potencjalnych bio-zagrożeń związanych z dostawą paszy dla świń J Swine Health Prod. 22(5):232–243.

Źródło: thepigsite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT