Home Aktualności Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa
Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa

Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa

0
0

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył, wraz z 82 ministrami rolnictwa z całego świata, w 9-tym Berlińskim Szczycie Ministrów Rolnictwa pt. „Rolnictwo i woda kluczem do wyżywienia świata”.

Celem konferencji było omówienie roli rolnictwa, jako głównego dostawcy żywności dla rosnącej liczby ludności na świecie, w zrównoważonym gospodarowaniu wodami.
Podczas konferencji podsumowano dyskusje panelowe wysokiego szczebla, które były zorganizowane przez FAO i Komisję Europejską w dniu 20 stycznia br. i obejmowały zagadnienia dotyczące roli rolnictwa wobec niedoborów wody oraz wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym i zarządzaniem wodą. Podczas konferencji ministrowie rolnictwa dyskutowali na temat niedoborów wody, nadwyżek wody, dostępu do wody oraz jej jakości. W konkluzjach posiedzenia przyjęli Komunikat pt. „Rolnictwo i woda kluczem do wyżywienia świata”, w którym podsumowano główne wyzwania w odniesieniu do wody jako jednego z najważniejszych zasobów naturalnych dla rolnictwa.
Globalne Forum na rzecz Wyżywienia i Rolnictwa (GFFA) to międzynarodowa konferencja, podczas której omawiane są zagadnienia dotyczące przyszłości światowego przemysłu rolno-spożywczego. Odbywa się ona corocznie podczas Międzynarodowych Targów Zielony Tydzień w Berlinie, skupiając przedstawicieli świata polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego i będąc okazją do wymiany poglądów i zwiększenia zrozumienia międzynarodowej opinii publicznej na wybrane tematy dotyczące rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box