Home Artykuły ‘Białuty’ rozbudowują bazę przechowalniczą
‘Białuty’ rozbudowują bazę przechowalniczą

‘Białuty’ rozbudowują bazę przechowalniczą

0
0

Spółdzielnia rolnicza ‘Białuty’ powstała w 1976 roku bazując na kilku indywidualnych gospodarstwach i gruntach PFZ (Państwowego Funduszu Ziemi). Firma uzyskała osobowość prawną w 1976 roku. Wtedy również zarząd podjął się organizacji spółdzielni rolniczej ukierunkowując jej działalność na rolnictwo i przetwórstwo owoców i warzyw.

Od 2012 roku Białuty Sp. z o.o. prowadzi uprawy na 600 ha ziemi z czego ponad 300 ha areału przeznaczona jest na produkcję cebuli i ziemniaków. Na pozostałych ponad 100 ha uprawia się jęczmień browarny.

Przez ponad 30 lat działalności firmie Białuty udało się zbudować znaczącą pozycję na rynku polskim i europejskim oraz wypromować rozpoznawalny znak firmowy BIAŁUTY. W połowie lat 90-tych uruchomiono sortownię ziemniaków i cebuli oraz przechowalnię na ziemniaki. Spółdzielnia produkuje także ziemniaki czipsowe i w 2002 roku zbudowano także przechowalnie do ziemniaków tego typu. Wreszcie w 2013 roku rozbudowano sortownię warzyw.

Firma produkuje ziemniaki jadalne szeregu odmian, m.in. z wczesnych Lord i Denar, a z późniejszych Satina, Fianna, Aster, Irga, Impala i Augusta. Wydajność produkcji ziemniaków wynosi ok. 40 t/ha, a cebuli 45 t/ha.

Żyzne, czarne gleby i bogata tradycja uprawy cebuli w na tym terenie sprawia, że Białuty produkują szeroki asortyment różnorodnych odmian cebuli – polskie Błońska, odmiana heterozyjna Niagara i Sochaczewska oraz odmiany Durco F1,  Supra F1 , Vares F1 i Rumba F1.

 

Podstawowym ograniczeniem firmy jest powierzchnia dlatego już w latach 90-tych postanowiono konfekcjonować produkty do sieci: Carrefour, Selgros i Marcpol. Po to by współpracować z sieciami Białuty Sp. z o.o. wybudowały magazyny w których można jednorazowo przechowywać 9 tys. ton ziemniaków, co rozwiązuje tak powszechny w kraju problem zbyt małej bazy przechowalniczej. W komorach luzem przechowywane są ziemniaki dla przetwórstwa, a ziemniaki stołowe są magazynowane w skrzyniopaletach. Białuty dysponują trzema przechowalniami – jedną na 6 tys. ton ziemniaka dla przetwórstwa, drugą 2,5 tys. ton ziemniaków w kontenerach oraz przechowalnią na 500 ton sadzeniaków. Cebula jest przechowywana w jednej z komór przechowalni dla ziemniaków dla przetwórstwa o pojemności ponad 1000 ton.

Istotnym problemem są szkodniki: drutowce, pędraki i rolnice. Spółdzielnia boryka się z brakiem dopuszczonych do użycia preparatów ochronnych. Szkodniki wyrządzają na polach spółdzielni nawet do 30% strat w plonach ziemniaków i cebuli. Do znacznych szkód w plonach przyczyniają się również zawirowania atmosferyczne. W roku 2012 grad spowodował zniszczenie jednej plantacji ziemniaków i jednej cebuli. Zastosowano dwukrotnie na plantacji cebuli którą dotknął grad preparat ochronny Huwasan, co spowodowało przyśpieszenie wegetacji cebuli przy jednak znacznie mniejszym plonie ok. 30t/ha porównując z plonem z pola nie dotkniętego gradem gdzie uzyskano ponad 50 t/ha.

Autor: Tomasz Kodłubański

 

 

 

Facebook Comments Box