Home Artykuły Bydło na opas ciągle opłacalne
Bydło na opas ciągle opłacalne

Bydło na opas ciągle opłacalne

0
0

Jak wygląda obecnie opłacalność produkcji bydła opasowego przy porównaniu aktualnej ceny skupu (brutto) bydła opasowego (byki kl. A) z wyliczoną ceną opłacalną.

Jak twierdzi jeden z producentów opasów, osiągane w jego gospodarstwie zyski są na poziomie 1000 zł za jedno sprzedane zwierzę. Jest to wypadkowa niskich kosztów amortyzacji budynków, które jednocześnie są zbudowane i wyposażone w taki sposób, że koszty obsługi pracy przy zwierzętach są niskie. Również koszty związane z żywieniem opasów są niskie, ponieważ rolnik bazuje na paszach wytworzonych w ramach własnego gospodarstwa. W osiągnięciu zysku na tym poziomie pomogło również zdobycie certyfikatu jakości, dzięki któremu cena uzyskiwana za 1 kg poubojowej masy tuszy jest o 1 zł wyższy niż standardowa cena rynkowa.

Jak mówi rolnik Wojciech Śnieg z powiatu zgierskiego, “Nie opłaca się oszczędzać na cielętach, które kupujemy do opasu. Kupowanie tańszych zwierząt, czystorasowych mlecznych to zły sposób cięcia kosztów. Najlepiej decydować się na cielęta krzyżówkowe oraz czystorasowe mięsne, ponieważ potrafią lepiej wykorzystywać paszę, szybciej przyrastają oraz osiągają wyższe noty w wycenie poubojowej EUROP, która bezpośrednio wpływa na cenę”.

Byki jest sens hodować tylko jednocześnie z uprawą buraka cukrowego – twierdzi Andrzej Chojnowski z powiatu radomszczańskiego. Przynajmniej kiszonka z liści jest za darmo wtedy przy obecnej średniej cenie 7 zł za kilo zostaje nawet więcej niż 1000 zł ze sztuki. Ja kupuje rasy mleczne bo z nich jest większy zysk niż z mięsnych, cielęta tańsze, a i większe urośnie po 24 miesiącach średnio do 850 kg, a cena w skupie tylko 0,3 zł niższa od mięsnych.

A oto koszt produkcji 1 kg opasa wołowego

Cena opłacalna, to cena minimalna, która da gospodarstwu rolnemu (dwie osoby pracujące w gospodarstwie) dochód równy z wynagrodzeniem średnim krajowym netto. Wyliczenie ceny opłacalnej oparte jest na aktualnych kosztach produkcji i aktualnego średniego wynagrodzenia netto (GUS).

Koszty produkcji to koszty bezpośrednie i pośrednie w tej produkcji wyliczone dla opasu pastwiskowego i alkierzowego opartych na własnych cielętach i własnych paszach objętościowych i treściwych i zakupie dodatków paszowych.

8,95 zł/kg opas pastwiskowy – pasze objętościowe i treściwe własne, zakup dodatków paszowych.

10,38 zł/kg opas alkierzowy – pasze objętościowe i treściwe własne, zakup dodatków paszowych.

Średnia cena skupu opasów z 22 września wynosiła 10,54 zł/kg, co pokrywa koszty produkcji. Do urealnienia szacunków dochodu koniecznym warunkiem jest zachowanie parytetu nakładów pracy do normy UE, tj. 2184 godzin pracy rocznie na osobę.

Na wielkość produkcji, a także na koszty produkcji i cenę opłacalną ma wpływ wielkość gospodarstwa.

Nakłady pracy (dwie osoby pracujące w gospodarstwie) dla gospodarstwa o wielkości 50,36 ha, z produkcją opasów, szacujemy na 100 procent normy UE, która wynosi 2158 godzin na osobę.

Wyliczenie cen opłacalnych

W tabeli są zawarte wielkości dla skupu żywca wołowego (byki kl. A), dla odpowiednich systemów chowu i żywienia i dla założonej wielkości gospodarstwa 50,36 ha, spełniającego normę pracy, ze specjalizacją produkcja opasów:

Gospodarstwo 50,36 ha
Roczna sprzedaż bukatów 58 szt.
Opas pastwiskowy 9,95 zł/kg
Opas alkierzowy 11,38 zł/kg
W wyliczeniu ceny opłacalnej uwzględniono dopłatę obszarową i dopłatę zwierzęcą.

W koszt produkcji wchodzi pasza treściwa, którą powinny dostawać opasy. Aby uzyskać wysokie dobowe przyrosty, w zależności od rasy bydła mogą one wynosić od 600 do ponad 1 kg, opasy w wadze 300-350 kg powinny otrzymywać ok 3-4 kg paszy treściwej na dobę, czyli 1,5-2 kg na jeden odpas.

– Pasza treściwa dla bydła opasowego powinna być oparta przede wszystkim o ziarna zbóż, które moim zdaniem stanowią najlepsze źródło energii – dodaje Chojnowski. Natomiast w przypadku białka, oprócz śruty sojowej, coraz większą popularność zyskuje śruta słonecznikowa, głównie ze względu na swoją cenę. Głównym źródłem energii są z kolei zboża, jak pszenica lub pszenżyto. Gotowe mieszanki treściwe dla opasów mogą także zawierać dodatki paszowe np. żywe drożdże, które poprawiają jej parametry strawności, czy chelaty.

Jeśli hodowca przesadzi w żywieniu, konsekwencją może być kwasicą, wydłużająca tucz i pogłębiająca koszty opasu.

Autor: Tomasz Kodłubański

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT