Home Artykuły Ceny kukurydzy i soi w 2015 roku utrzymają się na niskim poziomie, ocenia Rabobank.

Ceny kukurydzy i soi w 2015 roku utrzymają się na niskim poziomie, ocenia Rabobank.

0
0

Rabobank opublikował prognozę sytuacji towarów rolnych, w tym kukurydzy i soi, na rynku ogólnoświatowym w 2015 r., kładąc szczególny nacisk na popyt, podaż i ceny. Wg badaczy rynku niższe ceny powinny zachęcać do większej konsumpcji. Wymienione w raporcie główne zmienne, które należy obserwować to: siła nabywcza dolara amerykańskiego, niepewny wzrost popytu na rynku chińskim, zmniejszające się zapotrzebowanie na biopaliwa oraz osłabienie kursu ropy naftowej.

Stefan Vogel, szef działu badań rynku towarów rolnych w Rabobanku, powiedział: „2015 rok będzie kolejnym interesującym rokiem na rynku towarów rolnych. Czynniki makroekonomiczne nie tracą na znaczeniu, a wahania cen spowodowane szokiem popytowym i podażowym są wciąż prawdopodobne, ponieważ kursy większości towarów nie osiągnęły jeszcze poziomu, który zapewniłby odpowiedni bufor”.

Tempo globalnego rozwoju ekonomicznego rozczarowało w 2014 roku, szczególnie w strefie euro, którą dotknęły kontrsankcje nałożone przez Rosję, wpływając tym samym negatywnie na uzdrowienie gospodarki. Wg Rabobanku Wielka Brytania oraz USA będą w 2015 roku jasnymi punktami na gospodarczej mapie świata, niemniej jednak tempo ich ekspansji będzie ograniczane przez powolny wzrost w pozostałych częściach świata. Znacząca wg Rabobanku będzie oczekiwana korekta w dół rocznej stopy wzrostu na rynku chińskim wynoszącej obecnie 7,5%.

Kukurydza

Oczekuje się niewielkiego wzrostu cen kukurydzy w 2015 r. ze względu na ogólną tendencję do magazynowania zbiorów oraz zmniejszenie zasiewów, co umożliwi nieznaczne podtrzymanie cen.

Mączka sojowa

Ceny mączki sojowej spadną w 2015 r. poniżej wysokiego poziomu odnotowywanego w ciągu ostatnich 2 lat, ale będą podtrzymywane przez silne zapotrzebowanie ogólnoświatowe.

Olej sojowy

Przewiduje się, iż notowania oleju sojowego będą spadały w ciągu całego 2015 r., a największe spadki będą miały miejsce pod koniec roku.

Soja nasiona

Oczekuje się, iż ceny nasion soi będą utrzymywały się na bardziej stabilnym poziomie niż w latach ubiegłych, a to dzięki znacznej poprawie dostępności na rynku ogólnoświatowym za sprawą rekordowych wyników zbiorów w USA.

 

Wg raportu Rabobanku głównymi czynnikami przez cały 2015 rok będą: decyzje podejmowane przez rolników w kwestii sprzedaży i wysiewu, światowe zapotrzebowanie oraz ryzyko produkcji ze względu na warunki pogodowe. Przy założeniu, że warunki konieczne do wzrostu roślin utrzymają się na normalnym poziomie, umiarkowany wzrost zapotrzebowania spowoduje wzmacnianie kursu akcji większości towarów rolnych przez cały 2015 rok.

Z drugiej strony przewidywane niższe ceny na 2015 rok stanowią także doskonałą zachętę do przekroczenia zakładanego poziomu konsumpcji. W szczególności dotyczy to Chin, gdzie zapotrzebowanie na towary importowane będzie nadal jednym z najważniejszych czynników na rynku wielu towarów rolnych.

W kwestii podaży należy spodziewać się, że ceny towarów rolnych będą podatne na efekty zakłóceń w produkcji spowodowanych przez warunki pogodowe. Pogoda panująca w roku 2014 była w pewnym sensie anomalią, która zapewniła prawie idealne warunki wzrostu roślin w większości regionów, co doprowadziło do rekordowych zbiorów większości towarów. Jedynym wyjątkiem były uporczywe susze panujące w środkowej i południowo-wschodniej Brazylii oraz na wschodnim wybrzeżu Australii. Mimo wyższych notowań giełdowych na początku 2015 roku, rzeczywiste ceny mogą się różnić od tych przewidywanych przez nas ze względu właśnie na zagrożenia pogodowe, łącznie z ryzykiem wystąpienia El Nino o umiarkowanym nasileniu.

Źródło:http://cornandsoybeandigest.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT