Home Artykuły Co nowego w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego drobiu?

Co nowego w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego drobiu?

0
0

Poniżej przedstawiamy podsumowanie niektórych najnowszych rozwiązań stosowanych w zapobieganiu chorób drobiu i chorób przenoszonych drogą pokarmową, które zostały opublikowane lub zaprezentowane w trakcie niedawnych konferencji naukowych.

Bezpieczeństwo biologicznie można wyobrazić sobie jako ochronny balon rozpostarty dookoła fermy drobiu lub zakładu przetwórczego. Tak długo jak balon pozostaje nienaruszony, szansa na przedostanie się patogenu do środka jest niewielka, ale już jedna pomyłka lub brak koncentracji może nieść za sobą katastrofalne skutki dla biznesu.

Utrzymywanie bezpieczeństwa biologicznego na fermach było sednem kilku projektów badawczych.

Zrozumieć zasady dezynfekcji kurnika

W pracy opublikowanej w „Poultry Science” dr Koen De Reu z Instytutu Badań Rolnictwa i Rybołówstwa w Melle w Belgii wraz ze współautorami stwierdził, że na przestrzeni ostatnich lat opracowano zasady sprzątania i dezynfekcji (cleaning and disinfection, C&D), które miały pomagać gospodarzom w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zakażeń w gospodarstwach.

Niektóre kraje wymagają przeprowadzania okresowych kontroli ogólnego stanu higieny w brojlerniach po przeprowadzonym C&D. Kontrole te mają na celu określenie całkowitej ilości flory aerobowej za pomocą płytek z pożywką agarową umieszczonych w kilku miejscach w brojlerni.

Według naukowców istnieje jednak wiele praktycznych pytań na temat tego, jaka temperatura wody używanej do sprzątania jest najlepsza i które metody sprzątania I dezynfekcji najlepiej się sprawdzają.

Tak więc naukowcy prześledzili kolejne czynności podejmowane podczas sprzątania i dezynfekcji z myślą o tym, aby dobrać najbardziej odpowiednie parametry i metody próbkowania przydatne do oceny C&D w brojlerniach.

Odkryli, że średnia całkowita flora aerobowa określona za pomocą pobranych wymazów spadła z 7.7 ± 1.4 do 5.7 ± 1.2 log jednostek tworzących kolonię (colony forming units, CFU) na 625 cm2 po sprzątaniu oraz do 4.2 ± 1.6 log CFU po dezynfekcji – czyli odnotowano zmniejszenie o tysiąc.

Okazało się, że płytki z pożywką agarową były mniej odpowiednie do tego celu niż pobieranie wymazów, mimo iż płytki dostarczyły więcej obiektywnych informacji na temat poziomu higieny niż sama ocena wizualna. Wymazy można pobierać z powierzchni większych i o nieregularnym kształcie.

Oprócz pomiaru całkowitej flory aerobowej wykorzystano także pomiar ilości bakterii Enterococcus spp., której obecność okazała się być lepszym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę skuteczności protokołu sprzątania i dezynfekcji niż E. coli.

W żadnej z przebadanych brojlerni nie znaleziono bakterii Salmonella, natomiast obecność E. coli jako organizmu wskaźnikowego dostarczyła dodatkowych informacji przydatnych do oceny protokołów C&D.

De Reu i współautorzy napisali także, że analizy adenozynotrójfosforanu dostarczyły dodatkowych danych na temat poziomu higieny w różnych punktach poboru próbek.

Dezynfekcja ultradźwiękami

System interwencji w przypadku pojawienia się patogenów jest jednym z kluczowych czynników w przetwórstwie drobiu. Według Aklilu G Giorgesa z Georgia Tech Research Institute w chwili obecnej odnotowuje się większy niż kiedykolwiek wcześniej popyt na systemy dezynfekcji, które są w stanie skutecznie zmniejszać poziom szkodliwych produktów ubocznych i/lub całkowicie je eliminować za pomocą chemicznych środków dezynfekcyjnych.

W swoim wystąpieniu w trakcie tegorocznego amerykańskiego Międzynarodowego Forum Naukowego poświęconego drobiarstwu (International Poultry Scientific Forum) wyjaśnił, że celem jego projektu była ocena skuteczności sonikacji (ultradźwięków) w celu inaktywacji bakterii Salmonella w połączeniu (lub nie) z zastosowaniem chemicznych substancji dezynfekujących zawartych w zimnej wodzie stosowanej w produkcji mięsa.

Giorges wraz ze współpracownikami zbadali efekty, jakie dało wykorzystanie ultradźwięków o różnej mocy, strumieniu i w trakcie różnej długości ekspozycji.

Wykazali, że wyższy poziom mocy ultradźwięków oraz dłuższy czas ekspozycji mniejszym strumieniem prowadzi do lepszych efektów dezynfekcji bakterii Salmonella, udowadniając tym samym, że ultradźwięki można z powodzeniem stosować do zahamowania wzrostu bakterii Salmonella.

Po przebadaniu chemicznych środków dezynfekujących (chlor, kwas nadoctowy) dodanych do zimnej wody odkryli, że najlepsze efekty dezynfekujące uzyskuje się po zastosowaniu kombinacji dezynfekcji ultradźwiękami z substancjami chemicznymi.

Flotacja i wstępne oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych

Także w trakcie konferencji w Atlancie Wilbert Menkveld z holenderskiej firmy Nijhuis Water Technology B.V wyjaśnił, że od wielu lat w oczyszczalniach ścieków przemysłowych z powodzeniem stosuje się flotację (dissolved air flotation, DAF).

Według Menkvelda najnowsze osiągnięcia technologiczne pozwoliły usprawnić proces wstępnego oczyszczania ścieków a firma, którą reprezentuje, dostarczyła ponad 1700 instalacji DAF dla przemysłu na całym świecie a także opracowała nowy „inteligentny” system DAF, który pozwala na osiąganie lepszych parametrów chemicznego zapotrzebowania na tlen (chemical oxygen demand, COD) i usuwanie całkowitej zawartości zawiesin (total suspended solids, TSS) dzięki lepiej zaprojektowanemu przepływowi strumienia ścieków, mniejszym rozmiarom bąbelków powietrza i zastosowaniu inteligentnego sterowania napowietrzaniem.

Za pomocą DAF można usunąć do 60 procent TSS ze ścieków z ubojni drobiu a przy jednoczesnym zastosowaniu substancji chemicznych liczba ta wzrasta do 99 procent TSS i 85 procent COD.

Menkveld dodał, że dzięki badaniom i zastosowaniu pierwszej pełnowymiarowej inteligentnej instalacji DAF osiągnięto lepsze wyniki w usuwaniu zanieczyszczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii w przeliczeniu na metr sześcienny oczyszczanych ścieków w porównaniu do starych systemów.

W trakcie prezentacji Menkveld objaśnił działanie systemu AecomixTM opracowanego przez jego firmę: przemiana ścieków w czystą wodę i biogaz.

Ten system jest w szczególności odpowiedni dla zakładów produkujących ścieki o dużej zawartości TSS i/lub tłuszczów, olejów i smarów, a do takich należą zakłady przemysłu drobiarskiego.

 

Literatura

  1. Luyck, K., J. Dewulf, S. Van Weyenberg, L. Herman, J. Zoons, E. Vervaet, M. Heyndrickx and K. De Reu. 2015. Comparison of sampling procedures and microbiological and non-microbiological parameters to evaluate cleaning and disinfection in broiler houses. Poultry Science 94:740-749.

  2. Giorges A.G., D. Britten and J. Pierson. 2015. Ultrasonic for disinfection. International Poultry Scientific Forum, Atlanta, USA. Styczeń 2015.

  3. Menkveld W and S. Verbeek. 2015. Dissolved air flotation as superior pre-treatment for poultry waste water. International Poultry Scientific Forum, Atlanta, USA. Styczeń 2015.

  4. Menkveld W. 2015. The AecomixTM system: converting waste and waster in one reactor towards clean water and biogas. International Poultry Scientific Forum, Atlanta, USA. Styczeń 2015.

Źródło: http://thepoultrysite.com

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT