Home Aktualności Co nowego w sprawie ograniczeń emisji gazów przez rolnictwo?

Co nowego w sprawie ograniczeń emisji gazów przez rolnictwo?

0
0

Na sesji Plenarnej w dniu 29 października 2015 r. odbędzie się głosowanie na temat raportu COMENVI dotyczącego ograniczenia misji gazów m.in. przez rolnictwo, w związku z tym samorząd rolniczy w Polsce wraz z pozostałymi organizacjami członkowskimi Copa-Cogeca od kilku tygodni apeluje do europarlamentarzystów w sprawie wyłączenia metanu oraz zmniejszenia wymagań co do redukcji amoniaku w Dyrektywie o Krajowych Pułapach Emisji (tzw. Dyrektywa NEC). Zwracamy uwagę iż:

  • zobowiązania dyrektyw NEC (dla danego kraju) do 2030 roku stwarzają ogromne problemy dla rolników. Od roku 1990 emisje rolnictwa zostały zmniejszone o 23%. Te wcześniejsze wysiłki powinny być potwierdzone przy ustalaniu przyszłych celów redukcyjnych. Brakuje również w obecnym wniosku sprawiedliwego rozłożenia obciążenia między państwami członkowskimi. Oprócz zobowiązań redukcyjnych dla amoniaku drastycznie zostaną przyspieszone zmiany strukturalne w sektorze rolnictwa. W Europie gospodarstwo z 75 krowami jest uważane za duże a w ocenach skutków proponowane są rozwiązania dla gospodarstw które liczą ponad 300 lub nawet 500 krów.
  • Włączenie zobowiązań redukcji emisji metanu w dyrektywie NEC jest bardzo problematyczne. Metan jest gazem cieplarnianym (GHG) i jest już objęty decyzją Wspólnego Wysiłku w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Zobowiązania do redukcji metanu w NEC mogą doprowadzić do nadmiernej regulacji i ograniczą elastyczność oferowaną państwom członkowskim w decyzji w sprawie Wspólnego Wysiłku zmierzającego do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Czego oczekują Europejscy rolnicy i Spółdzielnie rolnicze?

Europejscy rolnicy i Spółdzielnie rolnicze chcą mieć swój udział w naszym wspólnym wysiłku ze zmianami klimatu i dlatego akceptujemy ambicje regulowania emisji. W związku z tym proponujemy:

  • Proponowane zobowiązania do obniżenia do 2030 amoniaku powinny zostać zmienione przez Komisję Europejską w trakcie obecnego procesu legislacyjnego. Zmienione zobowiązania redukcyjne dla amoniaku muszą być oparte na osiągalnych i opłacalnych celach na poziomie krajowym. Opłacalność musi mieć również zastosowanie dla rolników.
  • Metan powinien być wyłączony z dyrektywy NEC tak jak to sugerują dwie komisje w Parlamencie Europejskim (COMAGRI i COMITRE).

Co ważne, w dniu 21 października 2015 r. grupa Posłów Pe (w tym z Polski) złożyła poprawkę do niniejszej Dyrektywy, która będzie głosowana na sesji Plenarnej w przyszłym tygodniu w PE.

Jest szansa, że przepisy, które w naszej ocenie są lobbingiem, inspirowanym przez zainteresowanych, którzy chcą zaszkodzić polskiemu rolnictwu, zostaną odrzucone.

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest w kontakcie ze wszystkimi Posłami PE z Polski i staramy się o uzyskanie ich poparcia dla zgłoszonej poprawki. Oprócz tego Komitety Copa-Cogeca (którego jesteśmy aktywnym członkiem) poprzez organizacje członkowskie z Niemiec, Hiszpanii, Portugali, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgi itd., lobbują w pozostałych Europarlamentarzystów na rzecz zgłaszanych przez nas postulatów.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT