Home Aktualności Co z pieniędzmi za kary?

Co z pieniędzmi za kary?

0
0

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wziął w czwartek udział w spotkaniu Izb Rolniczych z państw Grupy Wyszehradzkiej.

Jednym z głównych tematów rozmów była przyszłość unijnego rynku mleka po zakończeniu 31 marca 2015 r. systemu kwotowania produkcji. Zdaniem uczestników spotkania sytuacja wymaga podjęcia przez Komisje Europejską bardziej odważnych i aktywnych form działania, z dopłatami do eksportu włącznie. Zwłaszcza, że opłacalność produkcji w wielu krajach będzie dodatkowo pogorszona przez kary za przekroczenie limitów w ostatnim roku kwotowym.

– Będę zabiegał w Brukseli, aby pieniądze z kar pobranych od rolników trafiły na specjalny fundusz, którego celem będzie stabilizowanie sytuacji na rynkach rolnych – zapowiedział Marek Sawicki.

Minister poinformował działaczy z Izb Rolniczych Czech, Węgier i  Słowacji o wysiłkach resortu rolnictwa nakierowanych na konsolidację przemysłu mleczarskiego oraz mięsnego. Zdaniem MRiRW poprawi to pozycję konkurencyjną polskiego przemysłu spożywczego nie tylko w staraniach o nowe zagraniczne rynki zbytu, ale także w kontaktach z wielkopowierzchniowymi sieciami handlowymi w kraju.

Kolejnym tematem rozmów była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej.

– Moim zdaniem WPR po 2020 roku powinna w większym stopniu promować rolników aktywnych takich, którzy mają pomysł na swój rozwój. Dlatego należałoby przesunąć środki z I filara (dopłaty bezpośrednie) i skierować je do II filara (rozwój obszarów wiejskich) – powiedział minister Sawicki.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT